Научни издания

Годишник на МГУ „Св. Иван Рилски“

Сборник с научни доклади 2021
Сборник с научни доклади 2020
Сборник с научни доклади 2019
Сборник с научни доклади 2018
Сборник с научни доклади 2017
Сборник с научни доклади 2016
Сборник с научни доклади 2015
Сборник с научни доклади 2014
Сборник с научни доклади 2013
Сборник с научни доклади 2012
Сборник с научни доклади 2011
Сборник с научни доклади 2010
Сборник с научни доклади 2009
Сборник с научни доклади 2008
Сборник с научни доклади 2007
Сборник с научни доклади 2006
Сборник с научни доклади 2005
Сборник с научни доклади 2004
Сборник с научни доклади 2003
Сборник с научни доклади 2002