ПРИЕМ

Предстои Ви да кандидатствате? Научете повече.
График на предстоящите изпити в редовни и задочни форми на обучение
Информация за предстоящи събития в МГУ
Професионално ориентиране, кариерно развитие и подготовка на студенти за МГУ

УНИВЕРСИТЕТЪТ

МГУ „Св. Иван Рилски“ е единствената държавна образователна и научна институция в страната, която в продължение на седем десетилетия осигурява научното обслужване и подготовка на висококвалифицирани специалисти за нуждите на минерално-суровинния отрасъл.

ЕЛЕКТРОННИ РЕСУРСИ

БИБЛИОТЕКА

Уникален библиотечен фонд от над 94 122 б. ед. с научна литература за основните отрасли на университета – минно дело и геология.

Важно за кандидат-студентите


Уважаеми кандидат-студенти, 
Отдел „Прием на студенти“ приема документи всеки работен ден от 08:00 до 16:30 часа без прекъсване, в събота и неделя от 08:00 до 15:00 часа!

Ще се затвори след 20 секунди