НИЕ ВДИГАМЕ
ЛЕТВАТА ВИСОКО

За тези 68 години се утвърждаваме като учебен и научен център, където се подготвят инженери по геоложки, минни и електромеханични специалности, провеждат се фундаментални и приложни научни изследвания и се осъществяват всички форми за следдипломна квалификация.

НАУЧЕТЕ ПОВЕЧЕ
НИЕ ВДИГАМЕ
ЛЕТВАТА ВИСОКО

За тези 68 години се утвърждаваме като учебен и научен център, където се подготвят инженери по геоложки, минни и електромеханични специалности, провеждат се фундаментални и приложни научни изследвания и се осъществяват всички форми за следдипломна квалификация.

НАУЧЕТЕ ПОВЕЧЕ
НИЕ ВДИГАМЕ
ЛЕТВАТА ВИСОКО

За тези 68 години се утвърждаваме като учебен и научен център, където се подготвят инженери по геоложки, минни и електромеханични специалности, провеждат се фундаментални и приложни научни изследвания и се осъществяват всички форми за следдипломна квалификация.

НАУЧЕТЕ ПОВЕЧЕ
НИЕ ВДИГАМЕ
ЛЕТВАТА ВИСОКО

За тези 68 години се утвърждаваме като учебен и научен център, където се подготвят инженери по геоложки, минни и електромеханични специалности, провеждат се фундаментални и приложни научни изследвания и се осъществяват всички форми за следдипломна квалификация.

НАУЧЕТЕ ПОВЕЧЕ
Предстои Ви да кандидатствате?

Научете повече.

График на предстоящите изпити в редовни и задочни форми на обучение
Информация за предстоящи събития в МГУ
Професионално ориентиране, кариерно развитие и подготовка на студенти за МГУ

Актуално

кандидатствай в минно-геоложки университет online

УНИВЕРСИТЕТЪТ

МГУ “Св. Иван Рилски” е единствената държавна образователна и научна институция в страната, която в продължение на шест десетилетия осигурява научното обслужване и подготовка на висококвалифицирани специалисти за нуждите на минерално-суровинния отрасъл.

ЕЛЕКТРОННИ РЕСУРСИ

БИБЛИОТЕКА

Уникален библиотечен фонд от над 94 122 б. ед. с
научна литература за основните отрасли на университета – минно дело и геология.

Администрация

Профил на купувача

Студентски общежития

Кампус