ПРИЕМ

Процедури АД Доцент

Процедури – АД Доцент

Кандидат: гл. ас. д-р Теодора Маврова Янкова
Кандидат: гл. ас. д-р Лъчезар Николов Георгиев
Кандидат: гл. ас. д-р Елза Петрова Иванова - Димова
Кандидат: гл. ас. д-р Александър Иванов Крилчев
Кандидат: гл. ас. д-р Милена Бегновска
Кандидат: гл. ас. д-р Валентина Ванкова Николова
Кандидат: гл. ас. д-р Борислава Бориславова Гълъбова
Кандидат: гл. ас. д-р Весела Емилова Петрова
Кандидат: гл. ас. д-р Кремена Георгиева Щерева
Кандидат: гл. ас. д-р Петко Николов Недялков
Кандидат: гл. ас. д-р Благовеста Владкова
Кандидат: гл. ас. д-р Боряна Трифонова
Кандидат: гл. ас. д-р Веселина Господинова
Кандидат: гл. ас. д-р Мая Томова
Кандидат: гл. ас. д-р Милко Бернер
Кандидат: гл. ас. д-р Захари Иванов Динчев
Кандидат: гл. ас. д-р Антонио Вутов Лаков
Кандидат: гл. ас. д-р Петко Николов Недялков
Кандидат: гл. ас. д-р Петър Кръстев Шишков
Кандидат: гл. ас. д-р Иван Стоянов Митев
Кандидат: гл. ас. д-р Александър Евтимов Цонков
Кандидат: гл. ас. д-р Илиян Христов Илиев
Кандидат: гл. ас. д-р Симеон Руменов Савов
Кандидат: гл. ас. д-р Аспарух Красенов Камбуров
Кандидат: гл. ас. д-р Николай Стефанов Переновски
Кандидат: гл. ас. д-р Петя Василева Генчева
Кандидат: гл. ас. д-р Теодора Василева Христова
Кандидат: гл. ас. д-р Марина Валентинова Николова
Кандидат: стар. преп. д-р Ваня Антонова Цолова
Кандидат: гл. ас. д-р Николай Иванов Колев