ПРИЕМ

Процедури ОНС Доктор 2021 г.

Процедури – ОНС Доктор 2021 г.

Кандидат: маг. инж. Надежда Дамянова Костадинова
Кандидат: маг. инж. Сотир Каменов Плочев
Кандидат: маг. инж. Симеон Йорданов Сезонов
Кандидат: маг. инж. Ясен Трифонов Прокопов
Кандидат: маг. инж. Сергей Митев Михалев
Кандидат: маг. Десислава Кирилова Симеонова
Кандидат: маг. инж. Диана Димитрова Македонска
Кандидат: маг. инж. Светлана Ангелова Тончева - Пенчева
Кандидат: маг. инж. Здравка Георгиева Моллова
Кандидат: маг. инж. Цветан Велков Балов
Кандидат: маг. инж. Добри Иванов Добрев
Кандидат: маг. инж. Ани Стефанова