ПРИЕМ

Процедури АД Професор

Процедури АД Професор

Кандидат: доц. д-р Светлана Георгиева Браткова
Кандидат: доц. д-р Камен Петков Попов
Кандидат: доц. д-р Валери Валентинов Сачански
Кандидат: доц. д-р Иван Стефанов Минин
Кандидат: доц. д-р Стефка Димитрова Приставова
Кандидат: доц. дн Ирена Любенова Григорова
Кандидат: доц. дн Александър Луканов
Кандидат: доц. д-р Пламен Савов
Кандидат: доц. д-р Юли Тодоров Радев
Кандидат: доц. д-р Станислав Йорданов Топалов
Кандидат: доц. д-р Николай Тонев Стоянов
Кандидат: доц. д-р Ефросима Петрова Занева-Добранова
Кандидат: доц. д-р Стефчо Боянов Стойнев
Кандидат: доц. д-р Павел Евстатиев Павлов
Кандидат: доц. д-р Ивайло Георгиев Копрев
Кандидат: доц. дгн Руслан Иванов Костов
Кандидат: доц. д-р Емил Иванов Димов