ПРИЕМ

Новини

Резултати от ученическия конкурс „Богатствата на Земята и човешкия прогрес 2024 г.“

Комисията за оценяване и класиране на постъпилите материали за ученическия конкурс „Богатствата на Земята и човешкия прогрес 2024 г.“, обявен от Минно-геоложкия университет „Св. Иван Рилски“ на 13.02.2024 г., разгледа постъпилите материали по раздели и възрастови групи и обяви единодушно следното класиране:   В раздел „Компютърна презентация“: 1.1. Награждават се следните участници: 1.1.1. В I [...]

Тържествено връчване на дипломи – ГПФ – Випуск 2023 и 2024

С ъ о б щ е н и е На вниманието на абсолвентите, които са се дипломирали успешно през м. септември 2023 г. и м. март 2024 г. Тържественото връчване на дипломите ще бъде на 11.06.2024 г. (вторник) от 11.00 часа в зала 346. Поканваме всички абсолвенти и техните близки на събитието. Раздаването на тогите [...]

От 21.05.2024 г. учебният процес в МГУ се възстановява

От 21.05.2024 г. учебният процес в МГУ се възстановява, като лекциите и упражненията ще се провеждат спрямо разписа!

Заповед №Р-395/17.05.2025 г., касаеща учебния и работния процес на 20-ти май 2024 г.

Награда от 30 000 лв. за академични проекти от Предприемачи в науката 2024

Отворено е кандидатстването за седмото издание на Предприемачи в науката на фондация Карол Знание. Одобрението е веднага. Програмата е насочена към студенти, докторанти и млади учени, които разработват проекти с потенциално приложение и имат позитивно въздействие върху околната среда и обществото. Участието е безплатно, включва присъствени лекции и работа с ментор. Ще надградите знания и [...]

Студентска сесия – конкурс „Геоложкото наследство на България – 2024“

На 22 април, в Музея по геология и палеонтология в Геологопроучвателния факултет при Минно-геоложкия университет „Св. Иван Рилски“ се проведе студентска сесия–конкурс „Геоложкото наследство на България – 2024“, организирана за втора поредна година от катедра „Геология и геоинформатика“. По този начин беше отбелязан и Денят на Земята, чието мото през 2024 година е „Планета срещу [...]

Резултати от класиране по конкурс за обмен по Еразъм проект 2023-1-BG01-KA131-HED-000112996

Резултати от класиране по конкурс за обмен по Еразъм+ ПРОЕКТ 2023-1-BG01-KA131-HED-000112996 Преподаватели с цел преподаване: гл. ас. д-р Александър Симеонов Чаначев – 7 т. доц. д-р Благовеста Дианова Владкова – 5 т. гл. ас. д-р Надежда Дамянова Костадинова – 5 т. ас. д-р Надежда Красимирова Стойчева – 4 т. доц. д-р Петър Кръстев Шишков – [...]

Над 1700 младежи на Деня на отворените врати на МГУ

За поредна година Минно-геоложки университет "Св. Иван Рилски" проведе най-мащабното научно събитие, посветено на науките за земята! И този път яркото мероприятие надмина и най-смелите очаквания, приковавайки вниманието на над 1700 младежи от дуални, езикови и професионални гимназии от цялата страна! Академичната общност на МГУ показа науката по достъпен и завладяващ начин, чрез зрелищни експерименти [...]

МГУ „Св. Иван Рилски“ удостои проф. дтн инж. Цоло Вутов със званието „Доктор хонорис кауза“

На тържествена церемония Минно-геоложкият университет „Св. Иван Рилски“ (МГУ) удостои проф. дтн инж. Цоло Вутов – управител на Геотехмин ООД, с най-високото почетно научно звание „Доктор хонорис кауза“. Почетния диплом и почетния знак бяха връчени от ректора на минната Алма Матер- проф. д-р инж. Ивайло Копрев, в присъствието на Академичния съвет, председателя на Съвета на настоятелите- [...]

Покана за Ден на отворените врати – 2024 г.

Тържествен Академичен съвет за удостояването на проф. дтн инж. Цоло Вутов с почетно научно звание „Доктор хонорис кауза“

Ден на кариерното развитие в Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски“

На 02. април 2024 г. Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски“ проведе „Ден на кариерното развитие в МГУ-2024 г. Над 170 студенти, редовно обучение, имаха възможността да чуят  за преимуществата на професионално развитие в  минерално-суровинната индустрия и възможностите за стаж и работа в едни от най-добрите компании от отрасъла в България - Асарел-Медет АД,  Дънди Прешъс [...]

Първи стъпки в кариерата – 2024 г.

Уважаеми студенти на МГУ „Св. Иван Рилски“, Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски“, в партньорство с най-изявените компании от минерално-суровинната индустрия, Ви кани да станете част от най-голямото ежегодно кариерно събитие на МГУ – „Първи стъпки в кариерата“. Преимуществата на минерално-суровинната индустрия и възможностите за стаж и реализация ще представят най-добрите компании от отрасъла в България –  Дънди Прешъс […]

МГУ бе домакин на учредителната среща на проект BECOME

През изминалите дни Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски“ бе домакин на учредителната среща на проект BECOME, по Програма Еразъм+ Алианси за иновации. Лично проф. д-р инж. Ивайло Копрев, Ректор на МГУ откри учредителната среща, като пожела на участниците да продължат да бъдат лидери в областта на зелените умения, кръговата икономика и устойчивото развитие. Най-добрите учени [...]

Среща-презентация на фирма Олимп със студенти от МГУ „Св. Иван Рилски“

На 21 март 2024 г. в МГУ „Св. Ив. Рилски“ се проведе среща на представители на "ОЛИМП – Предпазни Екипировки" ЕООД, официален представител на водещи производители на Лични Предпазни Средства в световен мащаб със студенти. В срещата се включиха студенти от магистратурата „Инженерна безопасност“, както и бакалаври, изучаващи „Техническа безопасност“ през текущия семестър. Управителят на [...]

Честита Баба Марта!

Студентска сесия – конкурс на тема: Геоложкото наследство на България – 2024 г.

Национални дни на кариерата 2024

Най-голямото кариерно изложение ще се проведе в 6 академични града през април 23-ото издание на най-големия кариерен форум в България „Национални дни на кариерата“ ще даде възможност за срещи и интервюта между работодателите и търсещите работа. Намери пътя към мечтаната кариера! Как? 1.Избери кога и къде да се включиш: София - 6 април - Гранд [...]

MГУ „Св. Иван Рилски“ и Изпълнителна агенция „Инспекция по труда“ сключиха споразумение за взаимно сътрудничество

Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски“ и Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ ще си сътрудничат за създаване на възможности за професионална реализация на студентите и повишаване на тяхната информираност по отношение на трудовите права на младежите, на които предстои да бъдат активни участници на пазара на труда и търсят своето професионално развитие. В този контекст [...]

Напусна ни проф. дбн Стоян Грудев – Ректор на Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски“ в периода 1999 – 2003 г.

Тъжна вест! Напусна ни проф. дбн Стоян Грудев - Ректор на Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски“ в периода 1999 – 2003 г., основател и дългогодишен ръководител на катедра „Инженерна геоекология”! Академичната общност на Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски“ отдава почит и уважение към значимото дело и паметта на проф. дбн Стоян Грудев. Целият професионален път [...]

Национален ученически конкурс „Богатствата на Земята и човешкият прогрес – 2024 г.“

Уважаеми ученици, преподаватели, родители, Геологопроучвателният факултет на Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски“ кани всички ученици от 5. до 12. клас да представят познанията си за полезните изкопаеми, минералите и вкаменелостите, които се срещат по нашите земи. Конкурсът обхваща две възрастови групи: Първа възрастова група: от 5. до 8. клас Втора възрастова група: от 9. до [...]

Посещение в Професионална гимназия „Васил Димитров“- гр. Мадан

Екип от МГУ „Св. Иван Рилски“ гостува на Професионална гимназия „Васил Димитров“- гр. Мадан, като представи пред възпитаниците й предимствата на обучението в МГУ и възможностите за успешна професионална реализация. За развитие на висококачествената общообразователна и професионална подготовка в гимназията, Издателската къща към МГУ „Св. Иван Рилски“ дари специализирани учебници, книги и помагала, които да [...]

Заповед за откриване на конкурс 2024

Национален приз „Студент на годината“ – 17-то издание

За информация се обръщайте към Студентски съвет, Кариерен център или Ръководител катедра, както и на https://student.npss.bg/

Публична лекция „Технологии в света на изкуствения интелект за търсене, дефиниране и добив на критични минерали“

Академичният съвет избра Зам.-Ректори по НИД и УД

На 09 Януари 2024 г. Академичният съвет на Минно-геоложки университет "Св. Иван Рилски" избра за втори мандат проф. дн инж. Ирена Григорова за Зам.-Ректор по Научноизследователската дейност и доц. д-р Светлана Браткова за Зам.-Ректор по Учебната дейност. На добър час и още по-успешен мандат!

Представяне на интегрирана система за минно планиране на RPMGLOBAL

Срещата ще е достъпна и онлайн https://zoom.us/j/91334658943?pwd=Y0NuTEJWU3ZSOG5oelhzTExCbmxIZz09 Meeting ID: 913 3465 8943 Passcode: 565002

Игнажден с любознателните ученици от ОУ „Васил Левски“, село Видраре

На връх Игнажден наши полазници бяха талантливите и любознателни ученици от ОУ „Васил Левски“, село Видраре, община Правец. Проф. Копрев разказа на децата за вълнуващия професионален живот на миньорите и геолозите и с удоволствие отговори на десетките зададени въпроси, някои от които бяха какви експлозиви се използват при взривовете и има ли диаманти в астероидите. [...]

Награждаване на отличените студенти, участници в конкурса за стипендия на ректора 2023/2024

Днес проф. д-р инж. Ивайло Копрев – Ректор на МГУ, връчи наградите на отличените студенти, участници в конкурса за стипендия на ректора. Темата  в юбилейната 70-та година от основаването на МГУ е  „Какво е за мен Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски“. Благодарим на всички студенти, които споделиха своята вълнуваща и неподражаема визия за МГУ с [...]

Минно-геоложкият университет „Св. Иван Рилски“ се представи на конференцията с международно участие „Геонауки 2023“

На 14 и 15 септември в София се проведе Националната научна конференция с международно участие „Геонауки 2023“, организирана от Българското геологическо дружество, на която беше отбелязана и 70 годишнината на Минно-геоложкия университет „Св. Иван Рилски“. В рамките на пленарната сесия проф. д-р Валери Сачански представи резултатите от работата по Договор КП-06-Н54/3 от 2021 г. „Интердисциплинарни [...]

На вниманието на абсолвентите от ГПФ

На вниманието на абсолвентите от ГПФ Уважаеми колеги, Дипломите за висше образование ОКС „Бакалавър“ и ОКС „Магистър“ от месец септември, са готови. Деканатът на ГПФ няма да работи от 22.12.23 г. до 05.01.24 г. включително. Деканат ГПФ

Бурни аплодисменти за Юбилейния филм за МГУ

С бурни аплодисменти бе посрещнат Юбилейният филм, разказващ за 70-годишното развитие на единственото висше училище в България, подготвящо инженери по геоложки, минни и електромеханични специалности - Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски“. Проф. дн инж. Ирена Григорова, Зам.-Ректор по Научноизследователската дейност, се обърна към присъстващите с думите: "Пресъздадохме визуално нашата забележителна история - от обявяването на [...]

Проф. д-р инж. Ивайло Копрев е преизбран за ректор на Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски“

Проф. д-р инж. Ивайло Копрев бе преизбран за ректор на Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски“ (МГУ) за периода 2023-2027 г. На проведеното тайно гласуване на Общото събрание на МГУ проф. Копрев получи 89% от гласовете на членовете на събранието и застана начело на висшето учебно заведение за втори мандат. „Искам да ви насърча да продължите [...]

Премиера на Юбилеен филм за Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски“

В началото на годината представихме визуално историята на Минно-геоложки университет "Св. Иван Рилски" в Изложба, която събра 70 години в 70 кадъра! Каним Ви на нейното продължение - Юбилеен филм, разказващ за пътя на единственото висше училище в България, подготвящо инженери по геоложки, минни и електромеханични специалности - Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски“. Премиерата на [...]

Астрономията в България – Публична лекция на гл. ас. д-р Милен Минев

Публична лекция на гл. ас. д-р Милен Минев На 13 декември 2023 г. от 13.30 ч. в зала 274 на Геологопроучвателния факултет гл. ас. д-р Милен Минев от Института по астрономия с Национална астрономическа обсерватория – БАН, ще изнесе лекция, посветена на най-новия телескоп в НАО „Рожен“. Поканват се всички интересуващи се студенти, докторанти и [...]

Стипендия на ректора – 2023 г.

СТИПЕНДИЯ НА РЕКТОРА 🎓 Минно-геоложки университет 🎓 За амбициозни и силно мотивирани студенти на Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски“ обявяваме конкурс на тема: "Какво е за мен Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски“ 🔥 Търсим кандидати, които имат вълнуваща и неподражаема визия за Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски“ и искат да се запишат в историята на [...]

Тържествено връчване на дипломи – МТФ – Випуск 2022 и 2023

На  29.11.2023 г. (сряда)  от 11,00 часа в зала 303 - „Асарел – Медет”,  ще се проведе Тържествено връчване на дипломите на абсолвентите от Випуск – 2022 и 2023. Каним всички преподаватели, студенти, роднини и приятели на абсолвентите да споделят с тях този тържествен момент. Абсолвентите  да се явят в 9,30 часа пред  Деканата на [...]

Две награди за МГУ „Св. Иван Рилски“ от Световния ГИС ден 2023

На 15 ноември 2023 г. се отбеляза Световния ден на Географските информационни системи (ГИС). В България честването на този празник се организира традиционно на две места: едното от компанията ЕСРИ България, а другото – от сдружението ГИС Алианс. Минно-геоложкият университет „Св. Иван Рилски“ е дългогодишен партньор и участник в двете събития, с доклади, карти и [...]

Астрономията в България – Публична лекция на проф. дн Евгени Семков

Астрономията в България На 22 ноември 2023 г. от 13.30 ч. в зала 274 на Геологопроучвателния факултет проф. дн Евгени Семков, директор на Института по астрономия с Национална астрономическа обсерватория – БАН, ще изнесе лекция, посветена на развитието на астрономията в България. Поканват се всички интересуващи се студенти, докторанти и преподаватели. Това е разказ за [...]

На вниманието на абсолвентите, които са се дипломирали месец септември 2023 г.

Съобщение На вниманието на абсолвентите, които са се дипломирали успешно през м. септември 2023 г. Дипломите са ви готови и може да дойдете да си ги подпишете  в деканата на ГПФ! Работното време е 08.00 до 16.30 часа, обедна почивка 12.30 – 13.00 часа. 13.11.23 г.                    Деканат ГПФ

Тържествено връчване на дипломите на завършилите ОКС ”Бакалавър” и ОКС “Магистър” към МЕМФ на 1-ви декември 2023 г.

На 1 декември 2023 г. /петък/ от 1100ч. в зала 303 „Асарел-Медет” ще се състои тържествено връчване на дипломите на завършилите ОКС ”Бакалавър” и ОКС “Магистър” към МЕМФ. Всички абсолвенти да се явят в 1000ч. в Деканата на МЕМФ за оформяне на документите. Дипломи ще получат само студентите, които са подписали дипломата си  до 10.11.2023 [...]

10 000 лв. докторантска стипендия от Фондация Карол Знание

Започна прием на кандидатури в конкурса за Годишна докторантска стипендия в размер на 10 000 лв. Кандидатите трябва да са редовни докторанти, които не са в последна година на обучението си и да работят в областта на техническите, естествените или медицинските науки. През 2024 г. фондацията ще връчи отличието на седмия си лауреат в конкурса, наследник [...]

Лекция на д-р Виктор Хримак – Технологичен университет – Дъблин, Ирландия

66-та Международна научна конференция на МГУ „Св. Иван Рилски“ 2023 – реален трансфер на знания и технологии от науката към бизнеса и обществото

На 20.10.2023 г., в  Минно-геоложки университет «Св. Иван Рилски» се проведе 66-тата Международна научна конференция, посветена на 70 годишния юбилей на МГУ „Св. Иван Рилски“! Организатор на престижния международен форум е Минно-геоложки университет «Св. Иван Рилски». Конференцията се организира с цел създаване на платформа за обмен на научни идеи, изследвания и опит между млади и [...]

Откриване на монумент на свети Иван Рилски и тържествено приобщаване на 70-тия юбилеен випуск в гилдията на миньорите и геолозите

На 19.10.2023 г. - в деня, в който почитаме паметта на нашия патрон и покровител на българския народ - свети Иван Рилски Чудотворец, Минно-геоложки университет (МГУ) тържествено отбеляза патронния си празник и откри новоизграден монумент на свети Иван Рилски. Тържествената програма започна с официално откриване на монумента на най-големия български светец и отшелник, небесен закрилник [...]

Покана за презентация на тема: Географските информационни системи в помощ при управлението на „Елаците – Мед“ АД

Покана за тържествено откриване на новоизградения монумент на „Св. Иван Рилски“

Отворена лекция на тема: Европейско енергийно право

Приложение на геоинформационен подход при гранулометричен анализ на флувиални седименти

Публична лекция на д-р Лор Гери от Лаборатория Геонауки към Университета в Рен и Национален център за научни изследвания (Франция) 26 октомври 2023 г., 12:00 часа, зала 274 на Геологопроучвателния факултет Развитието на ландшафтите е тясно свързано с процесите на ерозия и разрушаване на скалите, формиращи разнокъсов материал, който може да се транспортира от реките. [...]

Tържествено връчване на дипломите на абсолвентите бакалаври и магистри от Геологопроучвателния факултет – 12.10.2023 г.

На 12 октомври в зала 346 се състоя тържествено връчване на дипломите на абсолвентите бакалаври и магистри от Геологопроучвателния факултет. Присъстваха ръководителите на катедрите от факултета, както и много роднини и гости на випускниците. Абсолвентите бяха поздравени от Декана на факултета доц. д-р Борис Вълчев. По традиция кратко приветствие произнесе отличил се по време на [...]

Второ класиране за обучение срещу заплащане за ОКС Магистър – 2023 г.

Уважаеми кандидат-магистри, обявено е ВТОРО КЛАСИРАНЕ ЗА ОБУЧЕНИЕ СРЕЩУ ЗАПЛАЩАНЕ Срок за записване: 12.10.- 16.10.2023г. вкл. (без събота и неделя) Резултати от класирането вижте тук. Честито на всички приети магистри!   Важно за  новоприетите магистри Не пропускайте обявения краен срок!!!   НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА ЗАПИСВАНЕ Оригинал и копие на диплома за средно образование Оригинал и […]

Преследване на слънчевата корона до Западна Австралия – Публична лекция

Публична лекция на гл. ас. д-р Цветан Цветков На 11 октомври 2023 г. от 13.30 ч. в зала 274 на Геологопроучвателния факултет гл. ас. д-р Цветан Цветков от Института по астрономия с Национална астрономическа обсерватория ще изнесе лекция, посветена на пътуването му до Австралия за наблюдаването и заснемането на слънчевото затъмнение. Поканват се всички интересуващи [...]

РЕЗУЛТАТИ от І-во КЛАСИРАНЕ за ОКС „Магистър“ за академичната учебна 2023/24 година

Уважаеми кандидат-магистри, обявено е ПЪРВО КЛАСИРАНЕ ПО ДЪРЖАВНА ПОРЪЧКА. Срок за записване: 02.10.- 08.10.2023г. вкл. Резултатите можете да проверите тук: https://mgu.inventum.tech/rezultati/ Честито на всички приети магистри!   ВАЖНО ЗА НОВОПРИЕТИТЕ МАГИСТРИ Не пропускайте обявения краен срок!!!  Необходими документи за записване 1. Оригинал и копие на диплома за средно образование Оригинал и копие на диплома за ОКС […]

Студентите на МГУ „Св. Иван Рилски“ имат възможност да участват в Национален образователен конкурс „Изучаваме света с ГИС“

На 18 септември стартира Националният образователен конкурс „Изучаваме света с ГИС“. Конкурсът се организира от Есри България и е част от събитията по повод Световния ден на географските информационни системи (ГИС) у нас,  на които Минно-геоложки университет  е официален партньор. Конкурсът има за цел да насърчи преподаватели, ученици и студенти да използват по-широко богатите възможности на [...]

Лекция за „зеления“ цимент беше изнесена пред студенти и преподаватели от МГУ

На  18.09.2023 г. студенти и преподаватели от Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски“ имаха удоволствието да се срещнат с проф. д-р Люсиен Велева - преподавател в Националния политехнически институт, Мерида, Юкатан, Мексико. В рамките на посещението си проф. Велева изнесе лекция на тема: „Корозионна активност на въглеродна и феритна неръждаема стомана с ниско съдържание на хром [...]

На вниманието на абсолвентите от ГПФ

На вниманието на абсолвентите от ГПФ Уважаеми колеги, Дипломите за висше образование ОКС „Бакалавър“ и ОКС „Магистър“от месец юли, ще бъдат връчени на 12.10.23 г. /четвъртък/ в зала 346 от 11.00 часа. Моля, абсолвентите да бъдат в деканата на ГПФ в 10,30 часа с документите си за самоличност. Деканат ГПФ

На внимание на абсолвентите, които са разписали дипломите за висше образование

Съобщение На вниманието на абсолвентите, които вече са си разписали дипломите за висше образование Дипломите са ви готови и може да си ги вземете от деканата на ГПФ! 14.09.23 г.                    Деканат ГПФ

Тържествено откриване на 70-тата академична учебна година в Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски

На 11.09.2023 г., под звуците на студентския химн „Gaudeamus igitur“, тържествено беше приветстван юбилейния 70-ти випуск първокурсници в Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски“. Официални гости на събитието бяха проф. дтн Николай Вълканов – Председател на съвета на настоятелите на МГУ, Председател на съвета на директорите на Минстрой Холдинг АД, Почетен председател на Българската минно-геоложка камара, [...]

Откриване на академичната 2023/2024 учебна година в МГУ „Св. Иван Рилски“

Уважаеми първокурсници, Щастливи сме да Ви приветстваме в общността на Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски“! На 11.09.2023 г. (понеделник), от 10.00 часа, в двора на университета, ще се проведе тържественото откриване на новата академична 2023/2024 учебна година. По време на откриването ще бъдат съобщени местата и часовете на срещите със специалности, които ще се проведат [...]

Поздравление по случай 18-ти Август – Деня на Успението на св. Иван Рилски

Уважаеми колеги, От името на академичното ръководство на Минно-геоложки университет "Св. Иван Рилски" и лично от свое име Ви поздравявам по случай 18-ти Август - Деня на Успението на св. Иван Рилски - най-тачения български светец, небесен закрилник и покровител на геолози и миньори. Традиционно, на този ден отбелязваме и професионалния празник на всички ангажирани [...]

Свободни места в специалности в редовна и задочна форма на обучение

Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски“ обявява ограничен брой свободни места за специалности в редовна и задочна форма на обучение! Кандидатствайте ОНЛАЙН още сега: https://mgu.inventum.tech/ ✔ Задълбочена инженерна подготовка, с приложение във всички индустрии; ✔ Високоплатени специалисти (ТОП 3 на най-високите заплати в страната); ✔ 97% от завършилите МГУ студенти започват работа в минерално-суровинната индустрия; ✔ [...]

Меморандум за сътрудничество между МГУ и Асоциация на специалистите по устойчивост

На 16 Август 2023 г. проф. д-р инж. Ивайло Копрев и доц. д-р Марина Стефанова подписаха Меморандум за сътрудничество между Минно-геоложки университет "Св. Иван Рилски" и Асоциация на специалистите по устойчивост. С документа се поставят основите на съвместни специализирани обучения, кръгли маси, конференции и други събития в областта на екологичните, социалните и управленските аспекти от [...]

На вниманието на абсолвентите от ГПФ – срокът за разписване в Деканат ГПФ е от 10.08. до 24.08.2023 г.

На вниманието на абсолвентите от ГПФ Уважаеми колеги, Дипломите за висше образование на завършилите ОКС „Бакалавър“ и ОКС „Магистър“ от месец юли 2023 са написани. Срокът за разписване в Деканат ГПФ е от 10.08. до 24.08.2023 г. Работното време е от 8.00 до 16.30 часа.

Конкурс за детска рисунка под мотото „Аз обичам МГУ“

Уважаеми приятели на МГУ, В рамките на събитията през 2023-та, посветени на 70-годишнината на Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски“, обявяваме конкурс за детска рисунка под мотото „Аз обичам МГУ“. Знаем, че всяко дете е изследовател и талантлив артист. Ето защо не държим на професионални творби, а очакваме детските представи претворени на лист за това, какво [...]

Работим активно за Цел 4 „Качествено образование“ на ООН

Минно-геоложки университет "Св. Иван Рилски" осъществи още един проект в посока Устойчиво развитие. Входът на Геологопроучвателен факултет е изцяло обновен с информационни стикери, система за разделно събиране на отпадъци, преса за рециклиране на пластмасови бутилки и 17-те Цели за устойчиво развитие на ООН. С радост ще посрещнем студентите си на есен в обновена среда! Бъдещето [...]

МГУ „Св. Иван Рилски“ участва в младежки научен фестивал – HELLO SPACE | Bulgaria Calling 3.0

Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски“ беше част от проведения в края на юни 2023 г. младежки научен фестивал - HELLO SPACE | Bulgaria Calling 3.0, превърнал се в истинска научна площадка и своеобразен празник за любителите на STEAM науките. Целта на фестивала е да развълнува и вдъхнови младежкото въображение, мечти и перспективи към по-високо, по-дълбоко [...]

Специален подарък от катедра „Химия“ и студентите, които се включиха в химическите демонстрации в деня на отворените врати

За седемдесетата годишнина от основаването на Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски“, проф. Ивайло Копрев получи специален подарък от катедра „Химия“ и студентите, които се включиха в химическите демонстрации в деня на отворените врати– специално изработена плоча, върху която са поставени синтезирани от тях кристали, които оформят логото на университета от красиви сини кристали от меден [...]

Гостуване на STEALM Academy в Минно-геоложкия университет „Св. Иван Рилски“

На 13 юли, като част от лятната програма на STEALM Academy (Science-Technology-Engineering-Arts-Languages-Mathematics), група деца, водени от д-р Мариана Филипова, гостуваха в Минно-геоложкия университет „Св. Иван Рилски“. В Музея по минералогия, петрография и полезни изкопаеми и в Музея на уникалните кристали любознателните малчугани се потопиха в света на минералното и скалното богатство на България и Бразилия, [...]

Фотоконкурс „Аз обичам МГУ“

Уважаеми студенти, преподаватели, служители и приятели, Благодарим, че споделихте с нас емоциите си от работата в Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски“ и ни разказахте Вашата история чрез уловени мигове на територията на университета и студентския живот. Споделяме някои „запечатани моменти“, които получихме в отговор на отправеното фото предизвикателство „Аз обичам МГУ“. Ще очакваме още снимки [...]

Обявено е ПЪРВО КЛАСИРАНЕ – КСК 2023!

Уважаеми кандидат-студенти, обявено е ПЪРВО КЛАСИРАНЕ. Резултатите можете да проверите тук: https://mgu.inventum.tech/rezultati/ Срок за записване: 06.07-14.07.2023г. вкл. Записването е всеки работен ден от 08:00 часа до 16:30 часа без прекъсване. В събота и неделя (08-09.07.2023 г.) работното време е от 09:00 часа до 15:00 часа.   Важна информация за записване на новоприети студенти: Не пропускайте обявения […]

Тържествено награждаване на класираните ученици в конкурса „Богатствата на Земята и човешкия прогрес 2023“

На 15 юни, в Музея на уникалните кристали в Минно-геоложкия университет „Св. Иван Рилски“, се състоя награждаването на призьорите в ученическия конкурс „Богатствата на Земята и човешкия прогрес 2023“. В годината, в която нашият университет чества своя 70-годишен юбилей, това е едно от 70-те събития в календара, ангажирало любознателни млади хора с любов към богатствата [...]

30 000 лв. награда за проекти на студенти и докторанти

Кандидатстването в Предприемачи в науката 2023 е отворено за студенти, докторанти и млади учени. Програмата включва безплатно обучение и конкурс с награда 30 000 лв. Тази година ще се проведе присъствено. Лекторите и менторите са българи - водещи експерти, мениджъри, предприемачи и професори от България и чужбина. Минно-геоложкият университет „Св. Иван Рилски“ е партньор на фондация [...]

Поздравителни адреси по случай „70 години МГУ“

Тържествена вечер по повод 70-годишния юбилей на Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски“

На 13 юни 2023 година, в Гранд Хотел Милениум София, се проведе тържествено събрание и празнична вечер по повод 70-годишния юбилей на Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски“ (МГУ). На събитието присъстваха над 300 госта, сред които Министърът на образованието и науката – проф. д-р Цоков, Съветникът на президента на РБ по образование, наука и иновации- [...]

Освещаване на Православен храм „Св. Иван Рилски“ на МГУ „Св. Иван Рилски“

На 12.06.2023 г., по случай 70 годишния юбилей на Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски“, тържествено беше осветен Православен храм „Св. Иван Рилски“, в кампуса на МГУ "Св. Иван Рилски".Новоизграденият православен храм, носи името на небесния закрилник и покровител на българския народ, на минерално-суровинната индустрия и на Минно-геоложкия университет - св. Иван Рилски. Църковният ритуал беше [...]

Тържествено освещаване на Православен храм „Св. Иван Рилски“

На 12 Юни, точно 70 години след разделянето на Политехника "Сталин" и обособяването на МГУ като самостоятелно висше училище - ще осветим Православен храм "Св. Иван Рилски", който с Божията помощ изградихме само за 10 месеца! Тържествената церемония по освещаването на Православен храм „Св. Иван Рилски“ ще започне в 10:30 часа. Църковният ритуал ще бъде [...]

Тържествено награждаване на класираните ученици в конкурса „Богатствата на Земята и човешкия прогрес 2023“

На 15.06.2023 г., от 13.00 до 14.00ч. ще се проведе тържествено награждаване на класираните ученици в конкурса "Богатствата на Земята и човешкия прогрес 2023". Събитието ще се проведе в Музея на уникалните кристали.  

Лектория „Светът на физиката – на живо“ от проф. д-р Бойко Рангелов на 13-ти юни от 17:30 ч.

На вниманието на абсолвентите от ГПФ – тържествено връчване на дипломи на 20.06.2023 г.

На вниманието на абсолвентите от ГПФ Уважаеми колеги, Дипломите за висше образование на завършилите ОКС „Бакалавър“ и ОКС „Магистър“ през сесиите месец юли 2022, месец септември 2022, март 2023 г.  ще бъдат връчени тържествено на 20.06.2023 г. (вторник) от 11.00 часа, зала 346. Поканваме абсолвентите и техните близки на тържественото връчване на дипломите. От 10,00 [...]

Минно-геоложкият университет в София стана част от инициативата „Зелен остров“

В истински празник се превърна вчерашният Световен ден на околната среда, който Минно-геоложки университет "Св. Иван Рилски" отбеляза с откриването на "Зелен остров" сред десетки студенти, академична общност и официални гости. „Искам да поздравя Минно-геоложкия университет за неговите усилия в грижа за околната среда. Усилията се виждат – имате собствен парк, развиват се проекти, насочени [...]

Световен ден на околната среда в МГУ

На 05 Юни 2023 г. от 11.00 ч. в двора на кампуса на Минно-геоложки университет "Св. Иван Рилски" ще бъде отбелязан Световният ден на околната среда. В рамките на събитието ще бъде открит "Зелен остров". По време на събитието ще бъдат представени интересни факти и актуални теми, свързани с екологията, околната среда и кръговата икономика, [...]

Среща с д-р инж. Борислав Чакъров

На 26.05.2023 г. академичната общност на МГУ срещна впечатляващата личност д-р инж. Борислав Чакъров, чиято среща бе част от Юбилейните публични лекции, ознаменуващи 70-тата година от обявяването на Минно-геоложки университет "Св. Иван Рилски" за самостоятелно висше училище. Най-голямата зала на Геологопроучвателен факултет едва побра всички всички желаещи да чуят за съвременните технологии и техническите средства [...]

На вниманието на абсолвентите от ГПФ

На вниманието на абсолвентите от ГПФ Уважаеми колеги, Дипломите за висше образование на успешно завършилите ОКС „Бакалавър“ и ОКС „Магистър“ през март 2023 г. са написани и се намират в Деканата на ГПФ. Моля, в срок от две седмици (22.05. – 05.06.23 г.) притежателите им да дойдат и да ги подпишат, за да може да [...]

Резултати от ученическия конкурс „Богатствата на Земята и човешкия прогрес 2023 г.“

Уважаеми участници, Комисията за оценяване и класиране на постъпилите материали за ученическия конкурс „Богатствата на Земята и човешкия прогрес 2023 г.“, обявен от Минно-геоложкия университет „Св. Иван Рилски“ на 06.02.2023 г., разгледа постъпилите материали по раздели и възрастови групи и обяви единодушно следното класиране: В раздел „Компютърна презентация“: 1.1. В I възрастова група (5–8 клас): [...]

Публична лекция от д-р инж. Борислав Чакъров на 26.05.2023 г.

По случай 70 годишния Юбилей на Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски“, на 26.05.2023 г., в зала 346 на ГПФ от 10:00 ч.  ще бъде изнесена публична лекция от д-р инж. Борислав Чакъров на тема: „Съвременни технологии и технически средства за сондиране“, пред студенти и гости. Д-р инж. Борислав Чакъров е възпитаник на Минно-геоложки университет „Св. Иван [...]

Лектория „Светът на физиката на живо“ – 09.05.2023 г.

Проф. дн Вили Лилков изнесе публична лекция

На 03.05.2023 г. проф. дн Вили Лилков (катедра Физика) изнесе публична лекция - част от впечатляващите лекции, които ознаменуват 70-тата година от обявяването на МГУ за самостоятелно висше училище. По емоционален и вдъхновяващ начин, проф. Лилков се върна много назад във времето, разказвайки за корените на катедра "Физика", отдавайки почит на всичките й членове през [...]

Ден на отворените врати – 2023 г.

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ На 28.04.2023 г. (петък) Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски“ проведе Ден на отворените врати. Традиционното за университета мероприятие, тази година бе част от Юбилейните събития, ознаменуващи 70-тата година от обявяването на МГУ за самостоятелно висше учебно заведение и предизвика истински фурор сред присъстващите. Повече от 1600 ученици от различни възрастови групи, от цялата страна, [...]

Публична лекция на проф. дн Вили Лилков на 03.05.2023 г.

Студентска сесия – конкурс „Геоложкото наследство на България“

На 24 април, в Музея по геология и палеонтология в Геологопроучвателния факултет при Минно-геоложкия университет „Св. Иван Рилски“, като част от събитийния календар, посветен на 70-годишнината на нашия университет, се проведе студентска сесия–конкурс „Геоложкото наследство на България“. По този начин беше отбелязан и Денят на Земята 22 април. Конкурсът се проведе в две категории: „Постер“ [...]

Юбилеен ден на отворените врати на Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски“

Фотоконкурс „Аз обичам МГУ“

Уважаеми студенти, преподаватели, служители и приятели на МГУ, В рамките на събитията през 2023-та, посветени на 70-годишнината на Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски“, обявяваме конкурс под мотото „Аз обичам МГУ“. Има моменти- интересни, неповторими, социални, които остават завинаги, особено ако ги запечатаме на снимка. Точно тези моменти търсим в нашето фото предизвикателство. Покажете ни най-забавните [...]

Животът на звездите – Публична лекция на гл. ас. д-р Александър Куртенков

Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски“ и четири от водещите компании в минната индустрия заедно във форум за растежа и кариерното развитие на бъдещите инженери на България

На 06.04.2023 г. Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски“ проведе „Ден на кариерното развитие в МГУ“ за своите студенти от първи и втори курс, редовно обучение. Проф. д-р инж. Ивайло Копрев – Ректор на МГУ „Св. Иван Рилски“ ги приветства с думите: „Не спираме да се гордеем с вас -нашите студенти! Ще разберете защо вашето място [...]

Лектория: „Светът на физиката на живо”

МГУ организира „Ден на кариерното развитие в МГУ“ – 06.04.2023 г.

Н. Пр. Mачей Шимански – посланик на Република Полша на посещение в Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски“

На 23.03.2023 г. посланикът на Република Полша в Република България - Н. Пр. Мачей Шимански посети Минно-геоложки университет "Св. Иван Рилски". По покана на проф. д-р инж. Ивайло Копрев - Ректор на МГУ, посланикът на Р Полша разгледа кампуса на МГУ - част от залите, музеите и храма. На срещата бяха обсъдени възможности за продължаващо [...]

МГУ бе домакин на информационна среща, представяща софтуер срещу плагиатство

На 23.03.2023 г. в аула Максима на Минно-геоложкия университет "Св. Иван Рилски" се проведе информационна среща между представители на висшите училища, експерти от Министерството на образованието и науката и фирмата, разработила системата срещу плагиатство. Софтуерът срещу плагиатство, предоставен от МОН безплатно на българските университети и научни организации, разполага с база данни от над 35 млн. [...]

Юбилейна изложба „МГУ в 70 кадъра“

На 20.03.2023 година, пред аула Максима, бе открита уникална по рода си изложба "МГУ в 70 кадъра", която визуално пресъздава забележителната история на университета! Кадрите разкриват 70 значими момента от историята на Минно-геоложки университет "Св. Иван Рилски". Изложбата бе открита от Председателя на Настоятелите на университета - проф. дтн инж. Николай Вълканов пред студенти, преподаватели [...]

„Бизнесът разказва от първо лице“ представя проф. дтн инж. Николай Вълканов

На 20.03.2023 г. проф. дтн инж. Николай Вълканов изнесе публична лекция - част от вдъхновяващите лекции "Бизнесът разказва от първо лице", организирани по случай 70-годишния Юбилей на Минно-геоложки университет "Св. Иван Рилски". Аула Максима едва побра всички всички желаещи да чуят за вдъхновяващия път на един от най-бележитите българи. В края на лекцията си, проф. [...]

Ловци на слънчеви затъмнения – публична лекция на гл. ас. д-р Цветан Цветков

Проведе се Колоквиум, посветен на 70 години МГУ „Св. Иван Рилски“

На 15.03.2023 г. в МГУ „Св. Иван Рилски“ се проведе Колоквиум „Младите учени и постдокторантите на МГУ „Св. Иван Рилски“. Инициативата е част от събитията по повод 70 годишния юбилей на МГУ „Св. Иван Рилски“. Зам. -ректорът по НИД проф. дн Ирена Григорова откри събитието с приветствия към младите учени, постдокторантите и академичната колегия. „Националната [...]

Прием на документи за стипендии – летен семестър 2022/2023

Срокът за подаване на стипендии за летен семестър на учебната  2022/2023 г. е от 17.03.2023 г. до 24.03.2023 г. до 16:00 часа. Стипендиите се отпускат на студенти - български граждани, приети в редовна форма на обучение, с изключение на записаните в ОКС „магистър” и в ОКС „бакалавър“ срещу заплащане (по чл.9, ал.3, т.6, буква “б“ [...]

Лектория „Светът на физиката“ на живо

Колоквиум „Младите учени и постдокторантите на МГУ „Св. Иван Рилски“, посветен на 70 години МГУ „Св. Иван Рилски“

Конкурс за мартеница 2023 г.

„Бизнесът разказва от първо лице“ представя проф. д-р инж. Илия Гърков

На 09.02.2023 г. проф. д-р инж. Илия Гърков изнесе публична лекция - част от вдъхновяващите лекции "Бизнесът разказва от първо лице", организирани по случай 70-годишния Юбилей на Минно-геоложки университет "Св. Иван Рилски". В препълнената зала, проф. Гърков разказа пред студенти, преподаватели и гости за вдъхновяващия си живот, преминатите предизвикателства и...метала, наситен с емоции, мечти и [...]

Конкурс по програма Еразъм+

КОНКУРС ПО ПРОГРАМА ЕРАЗЪМ+ В рамките на програма Еразъм+ на Европейския Съюз, проект 2023-1-BG01-KA131-HED-000112996, МГУ „Св. Иван Рилски“ обявява конкурс за набиране на кандидати за обмен на: 1. Студенти с цел обучение в ОКС „Бакалавър“ или „Магистър“– 6 места с максимална продължителност до 5 месеца – първи или втори семестър на учебната 2024/2025 г. 2. [...]

Национален ученически конкурс „Богатствата на Земята и човешкият прогрес – 2023 г.“

Геологопроучвателният факултет на Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски“ кани всички ученици от 5 до 12 клас да представят познанията си за твърдите и течните полезни изкопаеми и за минералните асоциации, които се срещат по нашите земи. Конкурсът обхваща две възрастови групи: Първа възрастова група: от 5. до 8. клас Втора възрастова група: от 9. до [...]

Публична лекция „Бизнесът разказва от първо лице“ на проф. д-р инж. Илия Гърков

Климатична фреска в Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски“

Научете за климатичните промени по лесен и забавен начин, като участвате в Климатична фреска! Климатична фреска е научна работилница под формата на игра, създадена от френския специалист по климата Седрик Ригенбак. С помощта на сертифициран фасилитатор и тесте от 42 карти ще разберете причинно следствените връзки между човешката дейност и различните елементи на климатичната промяна. [...]

Ден на студентското управление в Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски“

На 25.01.2023 г. се проведе „Ден на студентското управление на МГУ“. Инициативата е част от събитийния календар по повод 70-годишнината на МГУ "Св. Иван Рилски" и се организира по предложение на Студентски съвет към МГУ. За един ден студенти заеха ключови ръководни позиции в университета и придобиха реална представа за дейността на Деканите и Ректора, [...]

Откриване на Студентски иновационен център

Днес, 31.01.2023 г., в Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски“ беше открит Студентски иновационен център. Центърът ще бъде посветен на развитието и поддържането на иноваторска култура и общност от студенти новатори в МГУ „Св. Иван Рилски“ (МГУ). Основна цел ще бъде превръщането на научните и бизнес идеи на студентите в реалност, чрез достъп до професионални наставници, [...]

Национална стипендиантска програма „За жените в науката“

13-то издание на Националната стипендиантска програма „За жените в науката“ на L’Oréal и ЮНЕСКО в България стартира и приема кандидатурите за участие на жените учени, заинтересовани от програмата. Крайният срок за подаването им е 31 март 2023 г. Програмата продължава да стимулира талантливи български жени учени в сферата на природните науки, предизвиквайки ги да докажат [...]

Стипендия на Ректора на МГУ – 2022

В началото на седмицата, проф. д-р инж. Ивайло Копрев - Ректор на МГУ, награди отличените студенти от конкурса "Стипендия на Ректора на МГУ - 2022". Темата на конкурса бе "Зелен проект в контекста на Целите за устойчиво развитие на ООН". И тази година в конкурса се включиха не малко студенти, с креативни и иновативни идеи [...]

Коледна инициатива на Студентски съвет към МГУ

И тази година, дядо Коледа ще зарадва децата на преподавателите и служителите в МГУ. Студентски съвет при МГУ кани всички малчугани в сряда (21.12.) от 18.00 ч. в Ректората, ет. 2, за ежегодното раздаване на подаръци край елхата!

Водещи европейски минни университети укрепват съвместно международно сътрудничество

Ректорите на Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски“ София, Технически университет Минна Академия Фрайберг, Германия, Минен университет Леобен, Австрия и Технически университет Клаустал, Германия, споделиха вижданията си за развитие на преподавателската, изследователската и научна съвместна работа и се споразумяха за засилено многостранно сътрудничество. Срещата  предхожда традиционния университетски празник „Ledersprung” на Минен университет Леобен, на който студентите [...]

Четири специалности от портфолиото на МГУ „Св. Иван Рилски“ стават защитени

С решение на правителството, четири специалности от портфолиото на Минно-геоложки университет "Св. Иван Рилски" стават защитени. Те ще се финансират допълнително от държавата заради стратегическото им значение за страната ни. 🔹 „Приложна геофизика“ от професионално направление „Науки за земята“; 🔸„Хидрогеология и инженерна геология“ от професионално направление „Архитектура, строителство и геодезия“; 🔹 „Обогатяване и рециклиране на [...]

Минно-геоложкият университет ще подпомага икономическото министерство

Минно-геоложкият университет „Св. Иван Рилски“ се включва в инициативата на Министерството на икономиката и индустрията за подготовка на инвестиционна карта за реиндустриализация на България. Това стана ясно по време на среща между министъра на икономиката и индустрията Никола Стоянов и ректора на висшето училище проф. д-р инж. Ивайло Копрев. Двамата дискутираха темата за подземните богатства, [...]

Тържествено връчване на дипломи – МТФ – Випуск 2021 и 2022

Тържествено връчване на дипломи – МТФ - Випуск 2021 и 2022 На 14.12.2022 г. (сряда) от 11,00 часа в зала 303 - „Асарел – Медет”, ще се проведе Тържествено връчване на дипломите на абсолвентите от Випуск – 2021 и 2022. Поканват се да присъстват всички преподаватели и служители на факултета, близки и приятели на абсолвентите. [...]

Тържествено връчване на дипломите на завършилите ОКС” Бакалавър” и ОКС “Магистър” към МЕМФ на 13 декември 2022 г.

На 13 декември 2022 г. /вторник/ от 1100ч. в зала 303 „Асарел-Медет” ще се състои тържествено връчване на дипломите на завършилите ОКС” Бакалавър” и ОКС “Магистър” към МЕМФ. Всички абсолвенти да се явят в 1000ч. в Деканата на МЕМФ.  Носете си личната карта. Моля, всички абсолвенти които ще присъстват на тържеството да потвърдят участието си [...]

Информационна среща по програма Еразъм+ 09.11.2022г.

На 09.11.2022 г. пред студенти от МГУ „Св. Иван Рилски“ беше представена информация за възможностите, които предлага програмата за студентска мобилност Еразъм+. Предвид тясната специализация на университета, целта на провежданите периодични информационни кампании е както задълбочено представяне на ползите от образователната мобилност и значението за личностното и професионално развитие, развивани чрез програма „Еразъм“, така и [...]

SECOND DIM ESEE-2 INNOVATIVE WORKSHOP SUCCESSFULLY HELD IN HYBRID FORM

Second edition of DIM ESEE-2 innovative workshop under the topic Innovation in process-oriented orebody characterization was held successfully from 19th to 21st October 2022 at the Inter-University Center in Dubrovnik, in hybrid form. The event gathered 22 on-site participants and 16 online participants connected via b2match interactive platform. Among the participants, there were PhD candidates [...]

EIT Raw Materials – нови хоризонти за иновации

Уважаеми колеги, Имаме удоволствието да Ви поканим на представяне на възможностите за участие в нови проекти - "EIT Raw Materials - нови хоризонти за иновации", което ще се проведе на 29 ноември (вторник) от 10.00 часа в МГУ, зала 303 "Асарел-Медет". Събитието е насочено към всички преподаватели и докторанти на МГУ. Възможностите ще бъдат представени от Клийнтех [...]

Държавният глава проведе среща с ректорите на Минно-геоложкия университет и Техническия университет – София

Държавният глава проведе среща с ректорите на Минно-геоложкия университет и Техническия университет – София, посветена на възможностите за добиване и съхранение на енергия от възобновяеми източници у нас. Амбициите на България да се утвърждава като енергиен център в нашия регион трябва да се градят и на внедряването на нови иновативни и екологични технологии. Това заяви [...]

10 000 лв. годишна докторантска стипендия от Фондация Карол Знание

Фондация Карол Знание отпуска годишна стипендия в размер на 10 000 лв. за редовен докторант, повече информация можете да намерите на следния линк: https://karollknowledge.bg/докторантска-стипендия/

Студентите на Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски“ – застъпници на целите за устойчиво развитие на ООН

През октомври 2022 г. изявени студенти от МГУ усърдно работиха по предприемачески идеи и добри практики в областта на устойчивото развитие и като застъпници на 17-те цели на ООН. Работата на трите екипа бе по проект BG05M2OP001-2.016-0010 „Модернизация, дигитализация и интернационализация на обучението по професионално направление „Архитектура, строителство и геодезия“ в МГУ „Св. Иван Рилски“, [...]

Срокове и класиране за стипендии зимен семестър на учебната 2022/2023 г.

Срокове и класиране за стипендии зимен семестър на учебната 2022/2023 г. - Подаване на документи – от 02.11.2022 г. до 08.11.2022 г. до 16:00 часа, в сграда Ректорат, 2 етаж, експерт Жени Митева; - Класиране – 18.11.2022 г. - Обжалване – от 21.11.2022 г. до 22.11.2022 г. - Окончателно класиране –  за зимен семестър на [...]

65-та Международна научна конференция на Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски“ 2022

На 21.10.2021 г. се проведе 65-тата Международна научна конференция на МГУ „Св. Иван Рилски“. Генерални спонсори на събитието бяха: „Асарел-Медет“ АД и „Дънди Прешъс Металс“. Златни спонсори: „Елаците – мед“ АД и Ескана. Сребърни  спонсори: „Геотрейдинг“ АД, „Геострой“ АД, „Каолин“ АД, Аурубис България и Геомакс България. Бронзови спонсори: „Геотехмин“ ООД, „Ескана Инвест 96” АД и [...]

Erasmus Days 2022

Нашите студенти по програма Еразъм!

Ученици от Мадан посетиха Минно-геоложкия университет „Св. Иван Рилски“

На 6 и 7 октомври ученици от 12 клас в Професионалната гимназия „Васил Димитров“, гр. Мадан, паралелка по геология и геофизика, посетиха Минно-геоложкия университет „Св. Иван Рилски“. Бъдещите геолози и геофизици, водени от своите учители г-жа Веска Павлова и г-н Златко Касабов, възпитаници на МГУ, бяха посрещнати от декана на Геологопроучвателния факултет доц. д-р Борис [...]

Добре дошли на 65-тата Международна научна конференция на МГУ „Св. Иван Рилски“

На вниманието на абсолвентите, които са се дипломирали месец септември 2022г.

СЪОБЩЕНИЕ На вниманието на абсолвентите, които са се дипломирали месец септември 2022г. Дипломите за висше образование на абсолвентите – магистри и бакалаври дипломирали се през месец септември са готови и могат да бъдат разписани от притежателите им в Деканата на ГПФ. Работното време е от 08.00 до 17.00 часа. Забележка: Срокът за подписване на дипломите [...]

Музеят по геология и палеонтология при Минно-геоложкия университет гостува в Националния природонаучен музей

На 20.09.2022 г. във фойето на Националния природонаучен музей при БАН беше открита изложбата “#ВижНевижданото: Зората на човечеството”. Тя бе открита от министъра на културата проф. Велислав Минеков, от директора на музея проф. Павел Стоев, от нейния куратор проф. Николай Спасов и от доц. Ина Анева, ръководител направление “Биоразнообразие, биоресурси и екология” в БАН в [...]

Поредно забележително признание за Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски“!

На 04.10.2022 г. в Гербовата зала на президентството се състоя тържествена церемония по връчване на отличията на победителите в отделните категории на президентската инициатива Награда „Джон Атанасов“. Д-р инж. Сергей Михалев – възпитаник на Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски“ и гост- преподавател към катедра „Маркшайдерство и геодезия“ бе удостоен с Плакет „Св. Св. Кирил и [...]

РЕЗУЛТАТИ от І-во КЛАСИРАНЕ за ОКС „Магистър“ за академичната учебна 2022/23 година

Списък на класираните студенти ОКС“Магистър“ от първо класиране за учебната 2022/2023 г.-държ.поръчка   4.4. Науки за земята Оценка на екологичния риск и устойчиво развитие Вх. № Име Презиме Фамилия Състезателен бал Форма на обучение ГПФ 22-2-003 Д. Б. Чолакова 11,7 редовно 5.1. Машинно инженерство Механизация на добива и транспорта на минерални суровини Вх. № Име […]

Свободни места в специалности в редовна и задочна форма на обучение

Минно-геоложки университет "Св. Иван Рилски" обявява ограничен брой свободни места за специалности в редовна и задочна форма на обучение! Кандидатствайте ОНЛАЙН още сега: https://mgu.inventum.tech/ ✔ Задълбочена инженерна подготовка, с приложение във всички индустрии; ✔ Високоплатени специалисти (ТОП 3 на най-високите заплати в страната); ✔ 97% от завършилите МГУ студенти започват работа в минерално-суровинната индустрия; ✔ [...]

Тържествено откриване на академичната 2022/2023 учебна година

На 12.09.2022 г. в Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски“, под звуците на студентския химн „Gaudeamus igitur“, тържествено бе открита академичната 2022/2023 учебна година. Официални гости на събитието бяха проф. дтн Николай Вълканов – Председател на съвета на настоятелите на МГУ, Председател на съвета на директорите на Минстрой Холдинг АД, Председател на Българската минно-геоложка камара, проф. [...]

Тържествено откриване на учебната 2022/2023 година!

На 12.09.2022 г., от 10.00 ч., в двора на МГУ, тържествено ще открием учебната 2022/2023 година! Имаме удоволствието да поканим всички първокурсници, колеги и преподаватели, да се присъединят към празника на университета!

Конкурси за стипендиите на фондация „Еврика“ 2022-2023 година

За двадесета  поредна година Фондация „ЕВРИКА“ ще определи студентите, които ще получават именни стипендии в размер на 3000 лева годишно в 11 области: Ø  Компютърни науки на името на Джон Атанасов; Ø  Математика на името на акад. Никола Обрешков; Ø  Изчислителна математика и математическо моделиране на името на акад. Благовест Сендов; Ø  Физика на името [...]

Заповед №Р-599/29.08.2022 г. за обявяване на неучебни и неработни дни

Поздравление по случай 18 август – Деня на Успението на Св. Иван Рилски

Стартира Национална програма на МОН „Млади учени и постдокторанти – 2“

Министерски съвет одобри Националната програма „Млади учени и постдокторанти – 2“ (Решение №206/07.04.2022 г.). МГУ „Св. Иван Рилски“ е един от бенефициентите по програмата. Програмата „МЛАДИ УЧЕНИ И ПОСТДОКТОРАНТИ - 2“ (МУПД-2) е продължение на една добра практика за привличане и подкрепа на кариерното развитие на млади учени (МУ) и постдокторанти (ПД) в българските публични [...]

На вниманието на абсолвентите, които са се дипломирали месец юли 2022г.

СЪОБЩЕНИЕ На вниманието на абсолвентите, които са се дипломирали месец юли 2022г. Дипломите за висше образование на абсолвентите - магистри и бакалаври дипломирали се през месец юли 2022 г. са готови и могат да бъдат разписани от притежателите им в Деканата на ГПФ. Работното време е от 08.00 до 17.00 часа. Забележка: Срокът за подписване [...]

Заповед №Р-579/04.08.2022 г. – противоепидемични мерки

Обявено е ПЪРВО КЛАСИРАНЕ!

Уважаеми кандидат-студенти, обявено е ПЪРВО КЛАСИРАНЕ. Резултите можете да проверите тук: https://mgu.inventum.tech/rezultati/ Срок за записване: 07.07-15.07.2022г. вкл. Записването е всеки работен ден от 08:00 часа до 17:00 часа без прекъсване. В събота и неделя (09-10.07.2022 г.) работното време е от 10:00 часа до 15:00 часа. Информация за записване: Важно за  новоприети студенти Не пропускайте обявения [...]

Проект на храм „Св. Иван Рилски“

Уважаеми колеги, партньори и приятели, Академичното ръководство на Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски” инициира кампания за събиране на средства за изграждане на малък православен храм в кампуса на университета. Параклисът ще носи името на небесния закрилник и покровител на българския народ, на минерално-суровинната индустрия и на Минно-геоложки университет “Св. Иван Рилски”. Проектът на храма е [...]

На вниманието на всички кандидат-студенти!

  Приемът на документи за кандидатстване за учебната 2022/2023, ОКС „Бакалавър“, в Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски“ започна! До 06.07.2022 г. (сряда) можете да кандидатствате: На място в Ректората на МГУ, ет. 1 Онлайн, в няколко лесни стъпки: https://mgu.inventum.tech/kandidatstvane/ В бюрата на ЦКПИ в страната: https://mgu.inventum.tech/kade-da-kandidatstvam/  Отдел „Прием на студенти“ приема документи всеки работен ден [...]

Декларация на ОС на МГУ „Св. Иван Рилски“ относно предложенията за промени в Закона за Развитие на Академичния състав, свързани с атестацията на преподавателите от държавните Висши училища.

Декларация След като се запозна с публикуваните предложения за изменение на Правилника за прилагане на Закона за развитието на академичния състав в Република България и за Решение на Министерски съвет за определяне на критерии, показатели и методика за атестиране на академичния състав в държавните висши училища, Общото събрание на Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски“ приема [...]

Тържествено връчване на дипломи на 16-ти юни 2022 г.

На 16 юни в зала 346 се състоя тържествено връчване на дипломите на абсолвентите бакалаври и магистри от Геологопроучвателния факултет. Присъстваха ръководителите на катедрите от факултета, както и много роднини и гости на випускниците. Абсолвентите бяха поздравени от Декана на факултета доц. д-р Борис Вълчев. По традиция кратко приветствие произнесоха и отличили се по време [...]

Тържествено връчване на дипломи на 16-ти юни 2022 г.

На 16 юни в зала 346 се състоя тържествено връчване на дипломите на абсолвентите бакалаври и магистри от Геологопроучвателния факултет. Присъстваха ръководителите на катедрите от факултета, както и много роднини и гости на випускниците. Абсолвентите бяха поздравени от Декана на факултета доц. д-р Борис Вълчев. По традиция кратко приветствие произнесоха и отличили се по време [...]

Тържествена церемония „Първа копка“ за изграждане на православен храм

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ На 14.06.2022 година в Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски“ се проведе тържествена церемония „Първа копка“  за изграждане на православен храм, който ще носи името на небесния закрилник и покровител на българския народ, на минерално-суровинната индустрия и на Минно-геоложки университет – Св. Иван Рилски. Тържественият водосвет и церемонията по първа копка – полагане на основния [...]

Наградени ученици в конкурса „Богатствата на Земята и човешкия прогрес – 2022 г.“

Наградени ученици в конкурса „Богатствата на Земята и човешкия прогрес – 2022 г.“ Скъпи приятели, информираме ви, че журито на националния ученически конкурс „Богатствата на Земята и човешкия прогрес  – 2022 г.“, организиран от Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски“, награждава следните участници: В раздел „Компютърна презентация“: В I възрастова група (5–8 клас): Първо място и […]

Тематично обучение на тема „Възможности за развитие на минен геотуризъм в община Мадан“

ТЕМАТИЧНО ОБУЧЕНИЕ НА ТЕМА  „ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА РАЗВИТИЕ НА МИНЕН ГЕОТУРИЗЪМ В ОБЩИНА МАДАН“   Минно-геоложки университет “Св. Иван Рилски“ - партньор на Община Мадан по проект „Устойчива екологично-културна валоризация на минни и кариерни обекти в трансграничния регион” (Terra-Mine), съфинансиран от Европейския фонд за регионално развитие и национално съфинансиран от държавите, участващи в Програмата за трансгранично [...]

30 000 лв. награда за зелен или социален проект

  Отворено е кандидатстването за петото издание на емблематичната програма на фондация Карол Знание Предприемачи в науката. Форматът включва онлайн обучение и конкурс с награда от 30 000 лв. Лектори и ментори са успешни учени-предприемачи, лидери и мениджъри, които формират журито на конкурса. Темата е Impact investing и за участие са поканени студенти и докторанти, които [...]

Тържествено връчване на дипломи на 17 юни 2022 г.

На 17 юни 2022 г. /петък/ от 1100ч. в зала 303 „Асарел-Медет” ще се състои тържествено връчване на дипломите на завършилите ОКС ”Бакалавър” и ОКС “Магистър” към МЕМФ. Всички абсолвенти да се явят в 1000ч. в Деканата на МЕМФ.  Носете си личната карта. Абсолвентите, които са си получили дипломата и желаят да участват в тържеството, […]

Тържествено връчване на дипломи за висше образование – 16.06.2022 г.

На вниманието на абсолвентите от ГПФ Уважаеми колеги, ТЪРЖЕСТВЕНОТО ВРЪЧВАНЕ на дипломите за висше образование на успешно завършилите ОКС „Бакалавър“ и ОКС „Магистър“ през сесиите на цялата 2021 г. и м. март 2022 г. ще се състои на 16.06.22 г. /четвъртък/ от 11.00 часа в зала 346. Абсолвентите, които са си взели дипломите могат да […]

Тържествено връчване на дипломи – МТФ – Випуск – 2020, 2021 и март 2022г.

Тържествено връчване на дипломи – МТФ – Випуск – 2020, 2021 и март 2022г. На  15.06.2022 г. (сряда)  от 11,30 часа в зала 303 – „Асарел-Медет“– на МГУ „Св. Иван Рилски“,  ще се проведе Тържествено връчване на дипломите на абсолвентите от випуск -2020, 2021 и март 2022г. Поканват се да присъстват всички преподаватели и служители […]

Лекция на тема „Енергийна сигурност в новия контекст на глобална сигурност“

Проф. д-р инж. Николае Даниел Фита - Директор на Изследователски център по Стратегически изследвания за енергийна сигурност към Електро-механичен Факултет на университета Петрошани в Румъния изнесе лекция пред студенти и преподаватели от Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски“ на тема "Енергийна сигурност в новия контекст на глобална сигурност". В серия от презентации проф. Фита представи, свързани с актуалната [...]

Поздравителен адрес – 24 май, 2022 г.

Спечелили проекти по Наредбата за конкурсно финансиране за 2022 година

Партньорство в организирането на 22 Конгрес на Карпато-Балканската Геоложка Асоциация

Минно-геоложкият университет „Св. Иван Рилски“ е партньор в организирането на 22 Конгрес на Карпато-Балканската Геоложка Асоциация (КБГА2022), който ще се проведе на 7-11.09.2022 г. в Пловдив, България.

Държавен изпит за абсолвентите от специалността „Управление на ресурси и производствени системи“, ОКС „Бакалавър“ и „Индустриален мениджмънт“ ОКС „Магистър“.

КАТЕДРА “Геология и проучване на полезни изкопаеми” КАТЕДРА "ИКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ" СЪОБЩЕНИЕ Съгласно с утвърдения Календарен график за учебната 2021/2022 година на 12 юли (вторник) 2022 г. от 9.00 часа ще се проведе ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ за абсолвентите от специалността "Управление на ресурси и производствени системи", ОКС "Бакалавър" и "Индустриален мениджмънт" ОКС "Магистър". Предварителното записване за [...]

Проф. дтн инж. Николай Вълканов изнесе публична лекция на тема „70 години Минстрой“

На 11 май 2022 г. проф. дтн инж. Николай Вълканов изнесе публична лекция на тема „70 години Минстрой“, пред студенти и преподаватели от Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски“,  в която по динамичен и открояващ се начин сподели интересни събития и фрагменти от дългогодишната история на дружеството, както и актуални данни за състояние на минерално-суровинния отрасъл [...]

Отворена лекция на тема: Енергийна сигурност в новия контекст на глобална сигурност

Уважаеми колеги, Заповядайте на лекцията Energy Security in the new context of Global Security (Енергийна сигурност в новия контекст на глобална сигурност), която ще бъде изнесена от д-р инж. Nicolae Daniel FÎȚĂ, Director - STRATEGIC STUDIES OF ENERGY SECURITY Research Center, ELECTRICAL AND MECHANICAL ENGINEERING FACULTY, UNIVERSITY OF PETROSANI, ROMANIA, който е гост на МГУ [...]

Заповед № Р-337/10.05.2022 г. на Проф. д-р инж. Ивайло Копрев – Ректор на Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски“

Публична лекция на проф. дтн инж. Николай Вълканов

На 11 май 2022 г. от 11.00 часа в зала "Аула Максима" ще се проведе публична лекция на проф. дтн инж. Николай Вълканов на тема "70 години Минстрой". Молим всички желаещи да присъстват, предварително да се запишат в Деканата, тъй като местата са ограничени

Очакваме всички бъдещи изследователи да се включат в Националния ученически конкурс „Богатствата на Земята и човешкия прогрес“

Президентът Георги Първанов посети щанда на Издателска къща „Св. Иван Рилски“ на Университетската седмица на книгата в УНСС

Днес официално беше открита Университетската седмица на книгата, която ще се проведе през периода 26 – 29.04.2022 г. от 10:00 до 17:00 часа, в централното фоайе на УНСС. Събитието се провежда с подкрепата на Столична община, Асоциация на българската книга и Националната библиотека „Св. Св. Кирил и Методий“. На изложението участват 15 издателства сред които [...]

Издателска къща „Св. Иван Рилски“ на Университетската седмица на книгата 2022!

През периода 26 – 29.04.2022 г. от 10:00 до 17:00 часа, в централното фоайе на УНСС се провежда Университетската седмица на книгата. Издателска къща „Св. Иван Рилски“ участва в изложението с поредица от интригуващи заглавия. Заповядайте на щанда на Издателска къща „Св. Иван Рилски“ в централното фоайе на УНСС на Университетската седмица на книгата!

Специализирана кариерна борса за студенти се организира от „МГУ „Св. Иван Рилски“

На 15.04.2022 г. в Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски“ бе организирана и проведена кариерна борса за над 50 студенти по професионално направление 5.7. „Архитектура, строителство и геодезия“. На събитието присъстваха представители на най-изявените компании от минерално-суровинната индустрия в България – Асарел-Медет АД, Дънди Прешъс Металс България, Елаците Мед АД, Каолин АД, Ескана АД и водещи [...]

Ден на Отворените врати 2022

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ На 15.04.2022 г. (петък) Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски“ отвори вратите си за най-грандиозното научно събитие „Ден на Отворените врати 2022“ - традиционно превърнало се в своеобразен празник на знанието! Приблизително 1000 ученици от различни възрастови групи, от цялата страна, участваха в палитра от зрелищни експерименти и пищни демонстрации, забавлявайки се на щандовете на [...]

Национална стипендиантска програма „За жените в науката“ на L’Oréal и ЮНЕСКО

12-о издание на Националната стипендиантска програма „За жените в науката“ на L’Oréal и ЮНЕСКО в България приема кандидатурите за участие на жени учени, заинтересовани от програмата.  Крайният срок за подаването им е 30-ти април. Програмата продължава да стимулира талантливи български жени учени в сферата на природните науки, предизвиквайки ги да докажат своя научен потенциал чрез [...]

Кандидатстудентско студио в Национален музей „Земята и хората“

На 16.04. и 17.04.2022г. Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски“ ще има свое Кандидатстудентско студио в рамките на Великденското изложение на минерали и скъпоценни камъни, организирано от Национален музей „Земята и хората“. Заповядайте тази събота и неделя от 10:00 до 19:00 часа, за да разберете повече за уникалните специалности, които предлага МГУ „Св. Иван Рилски“: Геология [...]

Ново издание на EIT Jumpstarter – иновативни идеи в седем тематични категории

Уважаеми госпожи и господа, Новото издание на EIT Jumpstarter, една от най-добре познатите европейски предакселераторски програми, е вече отворена! Кандидатите могат да представят своите иновативни идеи в седем тематични категории. Освен здравеопазване, екипите могат да кандидатстват в категориите суровини, храни, енергетика, производство, градска мобилност, нов европейски Баухаус. Заявки могат да се изпращат до 10 април [...]

СЪОБЩЕНИЕ: На вниманието на абсолвентите, които са се дипломирали месец март 2022г.

СЪОБЩЕНИЕ На вниманието на абсолвентите, които са се дипломирали месец март 2022г. Дипломите за висше образование на абсолвентите - магистри и бакалаври дипломирали се през месец март 2022 г. са готови и могат да бъдат разписани от притежателите им в Деканата на ГПФ. Работното време е от 08.00 до 17.00 часа. Забележка: Срокът за подписване [...]

Заповед № Р-232/01.04.2022 г. на Проф. д-р инж. Ивайло Копрев – Ректор на Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски“

Информационен ден по Програмата „Еразъм+“ в МГУ „Св. Иван Рилски“

На 31.03.2022 г. в зала 303 в Миннотехнологичния факултет на Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски“ (МГУ), беше проведен информационен ден за представяне на възможностите за мобилност по Програмата "Еразъм+". Фокус на програмата за периода 2021-2027 г. са социално приобщаване, опазване на околната среда, цифров преход и насърчаване на участието на младите хора в демократичния живот. [...]

Откриване на процедура по Наредбата за конкурсно финансиране за 2022 г.

Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски“ и Висше транспортно училище „Тодор Каблешков” сключиха Меморандум за сътрудничество

Доброто и ползотворно сътрудничество между Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски“ и Висше транспортно училище „Тодор Каблешков” вече има своето писмено изражение в сключения на 24.03.2022 г. Меморандум за сътрудничество. Водени от разбирането, че за постигане на устойчиво икономическо и социално развитие е необходимо доброволно взаимодействие и партньорство на академични среди, проф. д-р инж. Ивайло Копрев […]

Общо събрание на Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски“ на 23.03.2022 г.

Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски“  продължава да се развива устойчиво и да отстоява своите академични принципи, ценности и дългогодишни традиции Минно-геоложката Алма Матер отчита увеличаване броя на студентите, докторантите и младите учени през 2021 г. МГУ „Св. Иван Рилски“ е финансово стабилна институция, която има плодотворни връзки с минната и енергийната индустрии на България. Общото [...]

Заповед № Р-199/18.03.2022 г. на Проф. д-р инж. Ивайло Копрев – Ректор на Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски“, влизаща в сила от 21.03.2022 г.

Проф. Копрев връчи награда на Каолин в националната кампания „Бизнес хонорис кауза“

На 17.03.2022 г. на специална церемония, организирана от  вестник „ 24 часа“, бяха наградени 15 социално отговорни компании, отличени за добри практики в сферата на корпоративната социална отговорност и изграждането на работодателска марка. Проф. Ивайло Копрев – Ректор на Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски“, връчи на г-н д-р Волф Харлфингер – главен изпълнителен директор на [...]

Комюнике за напредъка на МГУ за периода 2019-2021

Омбудсманът на Република България Диана Ковачева с препоръки към министър акад. Николай Денков

Омбудсманът Диана Ковачева препоръча на министъра на образованието и науката акад. Николай Денков темата за преобразуването на държавни висши училища да се постави на задълбочен анализ и широко обществено обсъждане, след сериозна оценка на университетската мрежа, като се вземат предвид обективните данни за състоянието на висшето образование към настоящия момент и се преценят положителните и [...]

Заповед № Р-114/24.02.2022 г. на Проф. д-р инж. Ивайло Копрев

Публична лекция на проф. Илия Гърков – Изп. Директор на Дънди Прешъс Металс.

На 24. 02. 2022 г. (четвъртък) от 9.00ч. в зала 303 се проведе публична лекция на проф. Илия Гърков – Изп. Директор на Дънди Прешъс Металс. На срещата присъстваха студенти и преподаватели от МГУ, като бяха дискутирани актуални за минния бранш въпроси. Проф. Гърков представи част от историята на компанията, проблемите и предизвикателствата пред бизнеса. [...]

Семинар за магистри и докторанти в Унгария

Държавен изпит в катедра „Икономика и управление“

КАТЕДРА “ИКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ” С Ъ О Б Щ Е Н И Е Съгласно с утвърдения Календарен график за учебната 2021/22 година На 15 Март 2022 г.  ще се проведе: ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ от 9.00 часа в зала 142 за абсолвентите от специалност ''Управление на ресурси и производствени системи'", ОКС БАКАЛАВЪР и "Индустриален мениджмънт", ОКС "Магистър" Предварителното записване за държавния [...]

Сътрудничество между „АЕЦ Козлодуй” ЕАД и МГУ „Св. Иван Рилски“

„АЕЦ Козлодуй” ЕАД и Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски“ подписаха споразумение за взаимно сътрудничество за повишаване на ефективността на образователната, научно- изследователската и развойна дейност в областта на енергетиката и сектора за сигурност. Във фокуса на споразумението е обмяната на опит в областта на висшето образование, участие на специалисти от университета при изпълнение на национални [...]

Становище от проф. д-р инж. Ивайло Копрев – Ректор на Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски“

Заповед № Р-18/13.01.2022 г. на Ректора на Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски“ – проф. д-р инж. Ивайло Копрев.

Заповед № Р-976/14.12.2021 г. на Ректора на Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски“ – проф. д-р инж. Ивайло Копрев.

Резултати от конкурса „Гордея се, че уча в МГУ“

Проф. д-р инж. Ивайло Копрев прие студентите от Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски“, чиито творби бяха отличени в обявения през месец ноември т.г. студентски конкурс на тема „Гордея се, че уча в МГУ“, с награден фонд 2400 лв., разпределен между 6-те най-добри есета и видеоклипове. Честито на: Манол Илиев, специалност „Разработване на полезни изкопаеми“ Сиана [...]

Наука и бизнес за устойчиво развитие и енергийна независимост на България

На 13.12. 2021 г. в предстоящия за откриване „Национален център по мехатроника и чисти технологии“ към ТУ се проведе работна среща на тема „Енергиен преход към нисковъглеродна икономика и предизвикателства пред бизнеса и науката“. Домакин е Технически университет – София в партньорство с Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски“ и Химикотехнологичен и металургичен университет. На срещата [...]

Честит 8-ми декември!

Заповед за 8-ми декември 2021 г.

Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски“ взе участие във виртуалното осмо издание на „Базар на професиите“

На 26 и 27 ноември 2021 г. се проведе осмото издание на „Базар на професиите“, организиран от Българската мрежа на Глобалния договор на ООН. Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски“ бе сред 15-те организации с визия за бъдещето, а специалните гости представиха увлекателно 30 професии, които ще са ключови в следващите години. Повече от 2000 зрители [...]

Удължаване срока на Заповед №Р-878/18.11.2021 г. – противоепидемични мерки до 17.01.2022г.

Заповед №Р-878/18.11.2021 г. – противоепидемични мерки

Проект Модернизация, дигитализация и интернационализация на обучението по професионално направление „Архитектура, строителство и геодезия“ в Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски“

На 16.11.2021 г. в онлайн среща бе даден стартът на Проект Модернизация, дигитализация и интернационализация на обучението по професионално направление „Архитектура, строителство и геодезия“ в Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски“. Бенефициент на проекта е Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски“, съвместно с партньорите Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“ и Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България […]

На вниманието на абсолвентите от ГПФ

Уважаеми колеги, Дипломите за висше образование на успешно завършилите ОКС „Бакалавър“ и ОКС „Магистър“ през месец октомври 2021, са готови за разписване от своите притежатели до 26.11.2021г. Деканат ГПФ

Напусна ни проф. д-р инж. Иван Милев, Ректор на Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски“ в периода 2003 – 2011 г

Тъжна вест! Напусна ни проф. д-р инж. Иван Милев, Ректор на Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски“ в периода 2003 – 2011 г. – изключителен авторитет, уважаван и почитан колега! Академичната общност на Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски“ отдава почит и уважение към значимото дело и паметта на проф. д-р инж. Иван Милев. Като Ректор, проф. […]

Удължаване срока на Заповед №Р-807/20.10.2021 г.

България отбелязва Световния ГИС ден с онлайн конференция на 17 ноември

Как ГИС технологиите могат да подпомогнат постигането на целите за устойчиво развитие на ООН и Зелената сделка – отговорът дава най-големият ГИС форум в страната На 17 ноември по случай Световния ден на Географските информационни системи (ГИС) ще се проведе онлайн конференция, на която водещи международни и български експерти ще представят най-новите разработки, решения и […]

Член-кореспондент проф. дтн Владко Панайотов от МГУ „Св. Иван Рилски“ удостоен с почетно отличие

На Деня на народните будители – 01.11.2021 г., член-кореспондент проф. дтн Владко Панайотов бе удостоен  от Президента  на Р. България Румен Радев с „Почетен знак“  за изключителните си заслуги към развитието на науката в областта на химията, минното дело и обогатяването и опазването на околната среда и екологията, както и за утвърждаването на престижа на България […]

Участие на България в Международна олимпиада по астрономия

Катедра „Физика“ към Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски“ с удоволствие посрещна на своя територия българския отбор, представящ страната ни в Международната дистанционна олимпиада по астрономия (IRAO), провеждаща се от 5-ти до 13-ти ноември 2021 г., с виртуален домакин гр. Милано, Италия. Залата в Геологопроучвателния факултет на МГУ, която се използва за целите на олимпиадата, е […]

Удължаване срока за прием на документи за стипендии

За контакти: Мартин Николов (председател ККРС) : 0896054176 Веселин Митков (член ККРС) : 0876766887 Как да подадем документи за кандидатстване за стипендия? За Зимен семестър 2021г. -  кандидатстването за стипендии е само ОНЛАЙН. Срока е удължен до 12.11.2021г. Стъпки „Подаване на документи“: В сайта на МГУ „Св. Иван Рилски“ - https://www.mgu.bg/ В раздел „Студенти“, отваряте [...]

Студентски конкурс на тема: „Гордея се че уча в МГУ“

Честит празник – 1 ноември

Уважаеми колеги, Приемете поздравления по случай Деня на народните будители – 1 ноември! Позволявам си, вместо пожелание, да споделя с Вас рисунката на малката Маги (6 години), която получихме в Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски“ като поздрав за днешния празник. Детска рисунка, осмисляща мисията ни, побрала всички пожелания и чувства, пречупени през будните детски очи […]

Поздравителен адрес от Елаците-Мед АД

Годишна стипендия за редовен докторант от Фондация Карол Знание

Фондация Карол Знание предоставя годишна стипендия в размер на 8000 лв. за редовен докторант, който се избира с конкурс. Изисквания към кандидатите: Да са български граждани; В годината на получаване на стипендията да са редовни докторанти в акредитирани висши училища в страната и БАН, и да не са последна година на обучението си. Проектът, по [...]

Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски“ посрещна представители на Полската академия на науките

На 20.10.2021 г. проф. д-р Ивайло Копрев- Ректор на Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски“, прие представители на Института по минерални ресурси и енергия към Полската академия на науките и колеги от най-големия полски технически университет в град Краков. В рамките на срещата проф. Копрев представи професионалните направления, специалностите и формите на обучение за различните образователно-квалификационни [...]

64-та Международна научна конференция на Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски“ 2021

На 22.10.2021 г., при свободен достъп, в платформата ZOOM се проведе 64-тата Международна научна конференция на МГУ „Св. Иван Рилски“. Генерални спонсори на събитието бяха: „Асарел-Медет“ АД и „Дънди Прешъс Металс“. Златен спонсор: „Елаците – мед“ АД. Сребърни  спонсори: „Геотрейдинг“ АД, „Геострой“ АД, „Каолин“ АД, Аурубис България. Бронзови спонсори: „Геотехмин“ ООД и „Димас“ АД. Спонсор: [...]

ЗАПОВЕД на основание Заповед № РД-01-856/19.10.2021 г.

Поздравителен адрес от Геотехмин ООД

Поздравителен адрес от Асарел Медет АД

Поздравления по случай патронния празник на Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски“

Уважаеми колеги, Приемете най-сърдечни поздравления по случай патронния празник на нашия университет. Пандемичната обстановка, не позволява да отбележим празника присъствено, както го правим от 1953 г. насам. И въпреки това, преодолявайки предизвикателствата, продължаваме да спазваме добрите традиции, споделяйки ритуала на МГУ за приобщаване на първокурсниците към вечнообновяващата се минно-геоложка общност. Благодаря Ви за отличната подготовка [...]

РЕЗУЛТАТИ от II-ро КЛАСИРАНЕ за ОКС „Магистър“ за академичната учебна 2021/22 година

Списък на класирани студенти в ОКС „Магистър“ ВТОРО класиране Срокът за записване е от 20.10. до 22.10.2021 г.   4.4. Науки за земята Приложна геофизика Вх. № Име Презиме Фамилия Състезателен бал Форма на обучение Форма на заплащане 21-2-051 Тодор И. Тодоров 10,11 задочно платено Мениджмънт и третиране на отпадъци Вх. № Име Презиме Фамилия […]

Програма за 64-та Международна конференция на МГУ „Св. Иван Рилски“

Изтегли програмата

РЕЗУЛТАТИ от І-во КЛАСИРАНЕ за ОКС „Магистър“ за академичната учебна 2021/22 година

РЕЗУЛТАТИ Срок за записване – от 15.10. до 19.10.2021 г. 4.4. Науки за земята Геинформатика Вх. № Име Презиме Фамилия Състезателен бал Форма на обучение 21-2-077 Вергиния Васкова Евгениева 9 редовно 21-2-021 Николай Николаев Влаховски 8,17 редовно Управление качеството на водите Вх. № Име Презиме Фамилия Състезателен бал Форма на обучение 21-2-087 Антоанета Василева Кацарска […]

60 години научноизследователска дейност в МГУ „Св. Иван Рилски“

Дни преди началото на 64–та Международна научна конференция на Минно-Геоложки Университет „Св. Иван Рилски“, Научноизследователския сектор към МГУ отбелязва 60 години от създаването си с подробен информационен каталог на научноизследователските проекти за периода 1961 – 2021 година. Освен обобщение на цялостната дейност на НИС при МГУ „Св. Иван Рилски“, за периода от създаването си през […]

Подписване на договор за изграждане на система за наблюдение

На 08.10.2021 г. се подписа договор между консорциум „МГУ-ЕНЕРГОИНЖЕНЕРИНГ“ и „АЕЦ Козлодуй – Нови мощности” ЕАД за изграждане на система за наблюдение, която ще осигури механизъм за контрол на природните компоненти и фактори в областта на геодезията и радиологичния мониторинг. В консорциума си партнираме с „ЕНЕРГОСЕРВИЗ“ АД – опитни професионалисти и доказани специалисти в областта на енергетиката. [...]

Тържествено откриване на академичната 2021/2022 учебна година!

На 27.09.2021 г., в Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски“, под звуците на националния химн и студентския „Gaudeamus igitur“, тържествено бе открита академичната 2021/2022 учебна година! Официален гост на събитието бе г-н Румен Радев - Президент на Република България, а сред гостите бяха г-жа Валентина Танева – Съветник по образование, наука и иновации, както и много [...]

Форум, посветен на архитектурното културно наследство, под наслов „БРАЦИГОВО – КАМЕННИЯТ ПОТОК НА ВРЕМЕТО“.

„БРАЦИГОВО – КАМЕННИЯТ ПОТОК НА ВРЕМЕТО“ Уважаеми Дами и Господа, Риолитът ще бъде център на внимание в три последователни дни – на 9-ти, 10-ти и 11-ти септември, когато в гр. Брацигово ще се проведе форум, посветен на архитектурното културно наследство, под наслов „БРАЦИГОВО – КАМЕННИЯТ ПОТОК НА ВРЕМЕТО“. В рамките на събитието са предвидени редица […]

Делегация от Германия в Минно-геоложки университет

На 25.08.2021 г. Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски“ прие делегация от Германия, начело с министъра на регионалното развитие на област Саксония – г-н Томас Шмидт. В рамките на визитата г-н Шмидт и останалите делегати – представители на бизнеса и научните среди, споделиха част от своя опит и добрите практики от област Саксония, свързани с плавния [...]

Обявено е първо класиране!

Уважаеми кандидат-студенти, обявено е първо класиране. Резултатите можете да проверите тук: https://mgu.inventum.tech/rezultati/ Срок за записване: 12.07-16.07.2021г. вкл. Важно за  новоприетите студенти Не пропускайте обявения краен срок!!! Необходими документи за записване: Оригинал и копие на диплома за средно образование; Платена семестриална такса Редовна форма на обучение: 350лв. Задочна форма на обучение: 300лв. Таксата се заплаща на [...]

30 000 лв. награда за проект с позитивно въздействие върху обществото или околната среда

Започва кандидатстването в четвъртото издание на програмата “Предприемачи в науката” на фондация Карол Знание, тази година с фокус Impact Investing. За участие са поканени студенти, докторанти и млади учени, които разработват научни проекти със социално и екологично въздействие. Impact Investing e бързо развиваща се индустрия, задвижвана от инвеститори, които търсят не просто възвръщаемост, а целенасочено [...]

СЪОБЩЕНИЕ от катедра „Механизация на мините“

Съгласно утвърдения Календарен график за учебната 2020/2021 година учебната практика по „Информатика“ със студентите редовно и задочно обучение, ОКС „Бакалавър“, I курс, ще се проведе в периода от 12.07.2021 г. до 23.07.2021 г. под ръководството на доц. д-р инж. Симеон Савов в МГУ „Св. Иван Рилски“, МЕМФ, лаб. 19. Ръководител катедра „Механизация на мините“: доц. […]