ПРИЕМ

Център за кариерно развитие

За нас

Центърът за кариерно развитие към МГУ „Св. Иван Рилски“ е създаден на 11 ноемрви 2006 г. Кариерният център работи активно както с настоящи, така и със завършили студенти на Университета, като им помага за тяхното реализиране на пазара на труда.

Центърът е организатор на множество срещи и презентации на бизнеса със студентите, участва в дни на отворените врати в Аурубис България АД, Овергаз Инк., Марица Изток АД и др. Участва на ежегодно провежданите „Дни на карирерата“;
– Разполага със собствена интернет страниця, която дава достъп до новини и галерия от различни събития, предстояши стажантски програми, свобони работни позиции, както и полезни връзки;
– Услугите, предлагани от кариерния център са безплатни за всички възпитаници на Университета!
– Центърът за кариерно развитие е неизменна част от съвременното висше образование. Това звено е един от основните стимули за предоляване на бариерите в бизнеса, академичните среди и студентите в процесите на подбор на студенти за стажантските позиции и работна среда;
– Центърът осъшествява партньорство с работодателте и играе изключително важна роля за професиналното ориентиране в подготовка на студентите;
– Свързва студентите и преподавателите;
– Чрез предлаганите от центъра услуги, студентът търси стаж и/или работа, обвързва теоретичните си знания с практически умения, ориентира се професионално и създава полезни контакти с работодатели и специалисти в различни области.

Обяви за кариерно развитие

Новини

Стаж

Околна среда

Мисия

• Мисията на Центъра за кариерно развитите е от една страна да предложи на бизнеса липсващите до момента достатъчно квалифицирани специалисти, а от друга да намали безработтеицата сред младите хора;

• Центърът за кариерно развитие следи движението на пазара на труда и информира Академичното ръководство за тенденциите в търсенето на кадри, които се дипломира в Минно-геоложски университет. В резултат на тора Университетът е в състояние да прояви гъвкавост и да предложи специалности, които се търсят на пазара на труда.

Партньори

Кариерният център оказва съдействие на бъдещите геолози, хидрогеолози, минни инженери, сондьори, елекроинженери, маркшайдери, геодезисти, компютърни специалисти, еколози и биотехнолози за подходяща и успешна реализация.

Дипломантите на МГУ се реализират в постоянно развиващи се отрасли с висока средна работна заплата. Възпитаниците на Университета участват в изпълнението на международни проекти в целия свят.

Дружества, потребители на кадри, обучавани в МГУ "Св. Иван Рилски"

1-asarel-medet
2-aurubis
3-dundee
4-elektrohold
5-erm-zapad
6-euromarket
17-elatzite-med
8-geostroy
9-geotehmin
10-kaolin
11-gp-group
12-totalenergies
13-nikas
14-bgc
15-festo
16-geotehnika
7-evn
18-mineral
19-oskar-el
20-overgas
21-patstroy-92
22-siemens
23-stomana-industry
24-tec-maritsa-iztok
25-omim
26-visteon
27-agencia-zaetos

Цели

• Подобряване качството на образование чрез предоставяне на възможности за придобиване на практически опит и умения на студентите, чрез участие в стажантски програми, в различни фирми от минния бранш;
• Бърз преход от Университета към работното място;
•Успешна реализация на завъшилите студенти на трудовия пазар;
• Изграждане на стабилни и дълготрайни партньорства с бизнеса;
• Стимулиране нарастрването на броя на студенттие, които си намират работа непосредствено след дипломирането;
•Създаване на механизми и възможности на работодателите за подбор на студенти за стажантски програми или наемането за свободни работни позиции.

Контакти

Кариерен център на МГУ „Св. Иван Рилски“:

• електронна поща: karieren_centar@mgu.bg
• телефон: 02/ 80 60 529
• мобилен: 0879 80 78 73