Катедра „Сондиране, добив и транспорт на нефт и газ“

Състав на катедрата

Ръководител катедра
доц. д-р Румен Кулев КУЛЕВ     CVКабинет: ГПФ, 255
Тел.: 8060363
e-mail: rumen.kulev@mgu.bg sdng@mgu.bg
доц. д-р Мартин Минков БОЯДЖИЕВ

Кабинет: ГПФ, 363
Тел.: 8060365
e-mail: martinb@mgu.bg

гл.ас. д-р Лъчезар Николов Георгиев

Кабинет: ГПФ, 259
Тел.: 8060571
e-mail: lachezar.georgiev@mgu.bg

ас. Марио Исталиянов Караджов     CV

Кабинет: ГПФ, 363
Тел.: 8060365
e-mail: mario.karadjov@mgu.bg

ас. инж. маг. Веселин Христов Митков CV
Кабинет: ГПФ, 262б
Тел.: 8060571
e-mail: veselin.mitkov@mgu.bg
ас. инж. маг. Павел Крумов ЯневCV
Кабинет: ГПФ, 262в
Тел.: 8060572
e-mail: pavel.yanev@mgu.bg
Хоноруван преподавател
инж. маг. Милко Харизанов ХаризановКабинет: ГПФ, 262г
Тел.: 8060573
e-mail: mharizanov@mgu.bg