ПРИЕМ

Катедра „Инженерна геоекология“

Състав на катедрата

Ръководител катедра
доц. д-р Анатолий Цанков АНГЕЛОВ     CV

Кабинет: МТФ, 100C
Тел.: 8060478
e-mail: tonyagev@mgu.bg

проф. дн Александър Руменов ЛУКАНОВ     CV

Кабинет: МТФ, 100B
Тел.: 8060578
e-mail: a.loukanov@mgu.bg

доц. д-р Пламен Симеонов ГЕОРГИЕВ     CV

Кабинет: МТФ, 101C
Тел.: 8060538
e-mail: ps_georgiev@mgu.bg

проф. д-р Светлана Георгиева БРАТКОВА     CV

Кабинет: МТФ, 100C
Тел.: 8060478,8060498
e-mail: s_bratkova@mgu.bg vice_rector_edu@mgu.bg

доц. д-р Марина Валентинова НИКОЛОВА     CV

Кабинет: МТФ, 100A
Тел.: 8060263
e-mail: mnikolova@mgu.bg

доц. д-р Нели Николова МИНЧЕВА-ПЕНЕВА     CV

Кабинет: МТФ, 328
Тел.: 8060311
e-mail: nnmintcheva@mgu.bg

гл. ас. д-р Катерина Татянова НИКОЛОВА     CV

Кабинет: МТФ, 100D
Тел.: 8060558
e-mail: k.nikolova@mgu.bg

гл. ас. д-р Петя Генчева ГЕНОВА     CV

Кабинет: МТФ, 100D
Тел.: 8060558
e-mail: p.genova@mgu.bg

гл. ас. д-р Полина Георгиева ВЕЛИЧКОВА     CV

Кабинет: МТФ, 100C
Тел.: 8060478
e-mail: polina.velichkova@mgu.bg