ПРИЕМ

Автореферати - Електротехника, електроника и автоматика

Автореферати - Електротехника, електроника и автоматика

Автор
Заглавие
Пламен Петров ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ ПРИ ПОЛУАВТОГЕННИ МЕЛНИЦИ В МИННАТА ПРОМИШЛЕНОСТ
Володя Джаров АВТОМАТИЗИРАНО УПРАВЛЕНИЕ НА ЕЛЕКТРОННО – ЛЪЧЕВА ИНСТАЛАЦИЯ ЗА ПОВЪРХНОСТНА МОДИФИКАЦИЯ, ЛИТОГРАФИЯ И ЗАВАРЯВАНЕ
Павел Данаилов РАЗРАБОТВАНЕ НА АДАПТИРАНИ КРИТЕРИИ И НОРМАТИВНИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА КАЧЕСТВОТО НА ЕЛЕКТРИЧЕСКАТА ЕНЕРГИЯ
Николай Савов ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ ПРИ ЕКСПЛОАТАЦИЯТА НА БИОГАЗОВИ ИНСТАЛАЦИИ
Стоян Четьов ИЗСЛЕДВАНЕ НА СПЕЦИФИЧНИЯ РАЗХОД НА ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЯ НА ТОПКОВИ МЕЛНИЦИ И МЕТОДИ ЗА ПОВИШАВАНЕ НА ЕНЕРГИЙНАТА ИМ ЕФЕКТИВНОСТ
Александър Владимиров МЕТОДИ И ТЕХНИЧЕСКИ СРЕДСТВА ЗА ИЗПИТВАНЕ, ДИАГНОСТИКА И АВТОМАТИЧЕН КОНТРОЛ НА СИЛОВИ ТРАНСФОРМАТОРИ.
Кирил Джустров УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ ЕЛЕКТРООБЗАВЕЖДАНЕТО НА РУДНИЧНИ АКУМУЛАТОРНИ ЛОКОМОТИВИ
Милен Дренков ЕФЕКТИВНО ЗАЗЕМЯВАНЕ НА ПОДВИЖНИ МИННИ МАШИНИ В ІТ МРЕЖИ С НАПРЕЖЕНИЕДО 1200V АС
Николай Лаков ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ И УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА ПРИ ПРОВЕТРЯВАНЕ НА ГЛУХИ ИЗРАБОТКИ
Николай Минеков ПОВИШАВАНЕ ЕНЕРГИЙНАТА ЕФЕКТИВНОСТ НА ПРОМИШЛЕНО ПРЕДПРИЯТИЕ ЧРЕЗ
ОПТИМИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЕТО НА ГРУПА МОЩНИ СИНХРОННИ ДВИГАТЕЛИ
Ради Тенев РАЗРАБОТВАНЕ И ИЗСЛЕДВАНЕ НА УСТРОЙСТВО ЗА НЕПРЕКЪСНАТ КОНТРОЛ НА ИЗОЛАЦИЯТА В IT МРЕЖИ
Ромео Александров ИЗСЛЕДВАНЕ И ОПТИМИЗИРАНЕ НА ЕЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИТЕ ПАРАМЕТРИ НА СИСТЕМА ЗА МАГНИТНА СЕПАРАЦИЯ
Стоян Четьов ИЗСЛЕДВАНЕ НА СПЕЦИФИЧНИЯ РАЗХОД НА ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЯ НА ТОПКОВИ МЕЛНИЦИ И МЕТОДИ ЗА ПОВИШАВАНЕ НА ЕНЕРГИЙНАТА ИМ ЕФЕКТИВНОСТ
Теодора Христова ЗАЩИТА НА ПОДЗЕМНИ КОМУНИКАЦИИ ОТ КОРОЗИЯ И КОНТРОЛ НА ЕФЕКТИВНОСТТА Й
Тодор Върбев РАЗРАБОТВАНЕ И ИЗСЛЕДВАНЕ НА ЗАХРАНВАЩО УСТРОЙСТВО ЗА НИСКО НАПРЕЖЕНИЕ С МАГНИТЕН ШУНТ
Ясен Видолов УВЕЛИЧАВАНЕ БЪРЗОДЕЙСТВИЕТО НА ИНТЕЛИГЕНТНИТЕ ИЗМЕРВАТЕЛНИ УСТРОЙСТВА В СИСТЕМИТЕ ЗА ТЕХНОЛОГИЧЕН КОНТРОЛ