ПРИЕМ

64-та Международна научна конференция на Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски“ 2021

На 22.10.2021 г., при свободен достъп, в платформата ZOOM се проведе 64-тата Международна научна конференция на МГУ „Св. Иван Рилски“.

Генерални спонсори на събитието бяха: „Асарел-Медет“ АД и „Дънди Прешъс Металс“. Златен спонсор: „Елаците – мед“ АД. Сребърни  спонсори: „Геотрейдинг“ АД, „Геострой“ АД, „Каолин“ АД, Аурубис България. Бронзови спонсори: „Геотехмин“ ООД и „Димас“ АД. Спонсор: Wood.

Традиционно в конференцията участваха млади и утвърдени учени, изследователи, изявени специалисти от практиката, докторанти, пост-докторанти и студенти от Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски“, Военна академия „Георги Стойков Раковски“, Химикотехнологичен и металургичен университет, Институт по инженерна химия – БАН, Университет „Гоце Делчев“, Република Северна Македония, Freeport McMoRan Inc, USA, Руски държавен геолого-проучвателен университет „С. Орджоникидзе“, Москва, Елаците-Мед АД, „Бенови Инженеринг“ ЕООД, Лъки Инвест АД, които представиха последните си научни разработки в областите проучване, добив и преработка на полезни изкопаеми, природни науки, математика и информатика, технически, социални, хуманитарни и стопански науки.

Работните езици на конференцията бяха български, английски и руски.

Приветствено слово и поздравителен адрес към участниците в конференцията отправиха проф. д-р инж. Ивайло Копрев – Ректор на МГУ „Св. Иван Рилски“, проф. д-р инж. Илия Гърков – Вицепрезидент на Дънди Прешъс Металс и Изпълнителен директор за България, проф. дтн инж.  Цоло Вутов – управител на ГЕОТЕХМИН ООД, инж. Делчо Николов – председател на управителния съвет и изпълнителен директор на „Асарел-Медет“ АД и Димитър Цоцорков – председател на надзорния съвет на „Асарел-Медет“ АД, инж. Драгомир Драганов – изпълнителен директор на Елаците Мед АД.

Модератори на научното събитие бяха доц. дн Ирена Григорова, доц. д-р Анатолий Ангелов, доц. д-р Борис Вълчев, доц. д-р Симеон Асеновски и гл. ас. д-р Весела Петрова.

В рамките на онлайн форумът бяха представени 28 научни доклада, както и 3 фирмени презентации. Д-р Милен Кадийски – Мениджър развойна дейност на Аурубис България представи доклад на тема „Устойчив преход към декарбонизация в металургията: Възможности и предизвикателства“.

Инж. Десислав Иванов, геолог, отдел „Минно инженерство“ на „Асарел – Медет” АД представи „Проект „X-MINE“ – Нови сензорни технологии за устойчив и ефикасен минен добив“.

Инж. Исмаил Салиф, старши инженер „Технически служби“ на „Дънди Прешъс Металс Крумовград представи доклад на тема: „Бъдещето на мините“.

64-та Международна научна конференция на МГУ „Св. Иван Рилски“ беше организирана в 4 секции, а именно:

  • Секция 1: Геология и проучване на минерални и енергийни ресурси;
  • Секция 2: Добив и преработка на минерални суровини – сесия 1
  • Секция 3: Добив и преработка на минерални суровини – сесия 2
  • Секция 4: Устойчиво развитие на минерално-суровинната индустрия;

Всички доклади от 64-тата Международна научна конференция на МГУ „Св. Иван Рилски“ са публикувани в Годишник на МГУ „Св. Иван Рилски“, бр. 64/2021, както и в списанието на МГУ „Св. Иван Рилски“: Sustainable Extraction and Processing of Raw Materials Journal, бр. 2/2021 (в електронен и книжен формати).