ПРИЕМ

30 000 лв. награда за проект с позитивно въздействие върху обществото или околната среда

Започва кандидатстването в четвъртото издание на програмата “Предприемачи в науката” на фондация Карол Знание, тази година с фокус Impact Investing. За участие са поканени студенти, докторанти и млади учени, които разработват научни проекти със социално и екологично въздействие.

Impact Investing e бързо развиваща се индустрия, задвижвана от инвеститори, които търсят не просто възвръщаемост, а целенасочено положително въздействие в обществото и околната среда.
Преакселераторската програма „Предприемачи в науката“ ще се проведе от края на септември до средата на декември, всяка сряда от 10 до 12, ще бъде онлайн. Завършва с конкурс Предприемач в науката с награда 30 000 лв.
Минно-геоложкият университет „Св. Иван Рилски“ е партньор по проекта и ще награди с участие в програмата студент, екип или докторант, чиито проект е с потенциално социално или екологично въздействие.
Обучението е безплатно и практически ориентирано. След досегашните три издания има четирима наградени, три стартъпа, а два проекта станаха част от акселераторска програма.

Кандидатстването е отворено до 6 септември. Още подробности за програмата и как да кандидатствате, вижте https://karollknowledge.bg/предприемачи-в-науката-2/