ПРИЕМ

10 000 лв. годишна докторантска стипендия от Фондация Карол Знание

Фондация Карол Знание отпуска годишна стипендия в размер на 10 000 лв. за редовен докторант, повече информация можете да намерите на следния линк:

https://karollknowledge.bg/докторантска-стипендия/