ПРИЕМ

Четири специалности от портфолиото на МГУ „Св. Иван Рилски“ стават защитени

С решение на правителството, четири специалности от портфолиото на Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски“ стават защитени. Те ще се финансират допълнително от държавата заради стратегическото им значение за страната ни.
🔹 „Приложна геофизика“ от професионално направление „Науки за земята“;
🔸„Хидрогеология и инженерна геология“ от професионално направление „Архитектура, строителство и геодезия“;
🔹 „Обогатяване и рециклиране на суровини“ от професионално направление „Проучване, добив и обработка на полезни изкопаеми“;
🔸„Разработване на полезните изкопаеми“ от професионално направление „Проучване, добив и обработка на полезни изкопаеми“.