Филиал на МГУ

Специалности

Разработване на полезни изкопаеми – РПИ
[учебен план на редовно обучение] [учебен план на задочно обучение]
Обогатяване и рециклиране на суровини – ОРС [учебен план на редовно обучение]
Управление на ресурси и производствени системи – УРПС
[учебен план на редовно обучение]
Компютърни технологии в инженерната дейност – КТИД [учебен план на редовно обучение]
Екология и опазване на околната среда – ЕООС
[учебен план на редовно обучение]
Зам.-директор
инж. Емилия Христова СОКОЛОВА
Кабинет: Филиал
Тел.: 36161789; 0877492475
e-mail: filial_kardjali_mgu@abv.bg
ас. Николина Йорданова Иванова CV

Кабинет: Филиал
Тел.: 36161788
e-mail: nikolina.j.ivanova@abv.bg

преп. Перихан Мюмюн Юсеин CV

Кабинет: Филиал
Тел.: 36161788
e-mail: perihan.yusein@abv.bg

Технически сътрудник
Виолета Кирилова КАРАЯНЕВА
Кабинет: Филиал
Тел.: 036161788
e-mail: filial_kardjali_mgu@abv.bg
no image ava
Техник
Емин Хасанов МОЛЛАЮМЕРОВ
Кабинет: Филиал,
Тел.: 036161789
no image ava
хигиенист
Мердие Апти СЮЛЕЙМАН
Кабинет: Филиал,
Тел.: 036161789