ПРИЕМ

Филиал на МГУ

Специалности

Разработване на полезни изкопаеми – РПИ
[учебен план на редовно обучение] [учебен план на задочно обучение]
Обогатяване и рециклиране на суровини – ОРС [учебен план на редовно обучение]
Управление на ресурси и производствени системи – УРПС
[учебен план на редовно обучение]
Компютърни технологии в инженерната дейност – КТИД [учебен план на редовно обучение]
Екология и опазване на околната среда – ЕООС
ас. Николина Йорданова Иванова Зам.-директор
ас. Николина Йорданова ИВАНОВА  CV

Кабинет: Филиал
Тел.: 36161789; 0877492475
e-mail: nikolina.ivanova@mgu.bg

Технически сътрудник
Виолета Кирилова КАРАЯНЕВА

Кабинет: Филиал
Тел.: 036161788
e-mail: filial_kardjali_mgu@abv.bg

гл. ас. д-р Десислава Кирилова СИМЕОНОВА

Кабинет: Филиал
Тел.:
e-mail: desysimeonova@mgu.bg

гл. ас. д-р инж. Светлана Ангелова ТОНЧЕВА-ПЕНЧЕВА CV

Кабинет: Филиал
Тел.:
e-mail: svetlana.toncheva@mgu.bg

гл. ас. д-р Надежда КОСТАДИНОВА    CV

Кабинет: Филиал
Тел.:
e-mail: nadezhda.kostadinova@mgu.bg

гл. ас. д-р Сотир Каменов ПЛОЧЕВ     CV

Кабинет: Филиал
Тел.:
e-mail: s.plochev@mgu.bg

преп. Перихан Мюмюн ЮСЕИН CV

Кабинет: Филиал
Тел.:
e-mail: perihan.yusein@abv.bg

no image ava Техник
Емин Хасанов МОЛЛАЮМЕРОВ

Кабинет: Филиал
Тел.: 036161789

no image ava хигиенист
Мердие Апти СЮЛЕЙМАН;

Кабинет: Филиал
Тел.: 036161789