ПРИЕМ

Удължаване срока за прием на документи за стипендии

За контакти:

 • Мартин Николов (председател ККРС) : 0896054176
 • Веселин Митков (член ККРС) : 0876766887

Как да подадем документи за кандидатстване за стипендия?

За Зимен семестър 2021г. –  кандидатстването за стипендии е само ОНЛАЙН. Срока е удължен до 12.11.2021г.

Стъпки „Подаване на документи“:

 1. В сайта на МГУ „Св. Иван Рилски“ – https://www.mgu.bg/
 2. В раздел „Студенти“, отваряте подменю „Стипендии“
 3. Отваряте „Молба-декларация за стипендия 2021“ и изтегляте файла
 4. Файла се попълва електронно или може да се принтира и да се направи снимка на попълнената на ръка „Молба-декларация за стипендии 2021“
 5. Правят се снимки на всяка страница от студентската Ви книжка (до последня преминат семесър вкл.)
 6. Снимките от т.5 и попълнения файл от т.3, се изпращат на: stipendii@mgu.bg

Молба-декларация за стипендия за ПЪРВИ КУРС СТУДЕНТИ с оценки от ДЗИ 2020:

 1. В сайта на МГУ „Св. Иван Рилски“ – https://www.mgu.bg/
 2. В раздел „Студенти“, отваряте подменю „Стипендии“
 3. Отваряте „Молба-декларация за стипендия за първи курс с оценки от ДЗИ 2020“ и изтегляте файла
 4. Файла се попълва електронно или може да се принтира и да се направи снимка на попълнената на ръка „Молба-декларация за стипендия за първи курс с оценки от ДЗИ 2020“
 5. Копие от диплома за средно образовавание
 6. Файла от т.4 и от т.3 се изпращат на: stipendii@mgu.bg