ПРИЕМ

Тържествено връчване на дипломи – МТФ – Випуск – 2020, 2021 и март 2022г.

Тържествено връчване на дипломи – МТФ – Випуск – 2020, 2021 и март 2022г.

На  15.06.2022 г. (сряда)  от 11,30 часа в зала 303 – „Асарел-Медет“– на МГУ „Св. Иван Рилски“,  ще се проведе Тържествено връчване на дипломите на абсолвентите от випуск -2020, 2021 и март 2022г.

Поканват се да присъстват всички преподаватели и служители на факултета, близки и приятели на абсолвентите.

Абсолвентите  да се явят в 9,30 часа в  деканата на факултета за оформяне на документите по дипломиране.

Деканат МТФ