ПРИЕМ

Тържествено откриване на 70-тата академична учебна година в Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски

На 11.09.2023 г., под звуците на студентския химн „Gaudeamus igitur“, тържествено беше приветстван юбилейния 70-ти випуск първокурсници в Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски“.

Официални гости на събитието бяха проф. дтн Николай Вълканов – Председател на съвета на настоятелите на МГУ, Председател на съвета на директорите на Минстрой Холдинг АД, Почетен председател на Българската минно-геоложка камара, инж. Драгомир Драганов – Изпълнителен директор на „Елаците-Мед“ АД, Председател на Българска минно-геоложка камара,  проф. д-р инж. Илия Гърков– старши вицепрезидент Оперативни дейности в Европа на Дънди Прешъс Металс Инк и член на Съвета на настоятелите на МГУ, г-н Доминик Хамерс – Изпълнителен директор на Геотехмин ООД, инж. Николай Пелтеков –  Изпълнителен директор на „Асарел-Медет“ АД, инж. Сергей Атанасов – Изпълнителен директор на „Горубсо-Мадан“ АД, г-жа Ваня Денева– Прокурист и ръководител отдел „Нови проекти“ на Асарел – Инвестмънт“ АД и др.

Проф. д-р инж. Ивайло Копрев- ректор на МГУ „Св. Иван Рилски“, откри учебната година и като отбеляза, че всичко, което ни заобикаля, е продукт на работата на хиляди професионалисти от минната област: „Минно-геоложката наука е в основата на човешката цивилизация. Настоящите предизвикателства, свързани със зеления преход,  са възможност да покажем, че университет със 70-годишна история и традиции може да бъде водещ, да бъде лидер в образователната и научна област“. В своето изказване, ректорът изтъкна, че връзката между МГУ и бизнеса е много интуитивна и дълбока, работейки в симбиоза и допълвайки се взаимно.

Академичната общност и студентите бяха приветствани и поздравени лично от проф. Николай Вълканов, инж. Драгомир Драганов, проф. Илия Гърков, инж. Николай Пелтеков и г-н Доминик Хамерс, които потвърдиха пред присъстващите подкрепата на настоятелите и бизнеса и изразиха своята удовлетвореност, че учебната година започва с изцяло запълнен прием.

За откриването на учебната година бяха получени редица Поздравителни адреси от висши училища, държавна администрация и минни компании, сред които от проф. дтн инж. Цоло Вутов – Управител на „Геотехмин“ ООД, д-р Иван Вутов – Председател на СД „Геотрейдинг” АД, д-р инж. Владимир Вутов – Председател на Съвета на директорите на Геострой, инж. Йордан Йонов – Изпълнителен директор на Геострой, инж. Цветослав Петков – Изпълнителен директор на Геострой, проф. д-р инж. Илия Гърков – старши вицепрезидент Оперативни дейности в Европа на Дънди Прешъс Металс Инк, г-н Димитър Цоцорков – Председател на надзорния съвет на „Асарел-Медет“ АД, инж. Николай Пелтеков – Изпълнителен директор на „Асарел-Медет“ АД и инж. Делчо Николов – Председател на управителния съвет на „Асарел-Медет“ АД, инж. Сергей Атанасов – Изпълнителен директор на „Горубсо-Мадан“ АД. Съгласно утвърдената традиция отец Антоний от Патриаршеската катедрала – храм паметник „Св. Александър Невски“ извърши водосвет за здраве и успех.

jpeg-optimizer_DSC_0771
jpeg-optimizer_DSC_0828
jpeg-optimizer_DSC_0848
jpeg-optimizer_DSC_0777
jpeg-optimizer_DSC_0829
jpeg-optimizer_DSC_0853
jpeg-optimizer_DSC_0783
jpeg-optimizer_DSC_0836
jpeg-optimizer_DSC_0819
jpeg-optimizer_DSC_0842