ПРИЕМ

Тържествено откриване на академичната 2022/2023 учебна година

На 12.09.2022 г. в Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски“, под звуците на студентския химн „Gaudeamus igitur“, тържествено бе открита академичната 2022/2023 учебна година.
Официални гости на събитието бяха проф. дтн Николай Вълканов – Председател на съвета на настоятелите на МГУ, Председател на съвета на директорите на Минстрой Холдинг АД, Председател на Българската минно-геоложка камара, проф. д-р инж. Илия Гърков – Изпълнителен Директор на Дънди Прешъс Металс Инк и член на Съвета на настоятелите на МГУ, г-н Доминик Хамерс – Изпълнителен директор на Геотехмин ООД, инж. Драгомир Драганов – Изпълнителен директор на „Елаците-Мед“ АД, инж. Сергей Атанасов – Изпълнителен директор на „Горубсо-Мадан“ АД; госпожа Ваня Денева – Прокурист и ръководител отдел „Нови проекти“ на Асарел – Инвестмънт“ АД, инж. Ирена Цакова- директор „Разрешителни и правни дейности“ на „Дънди Прешъс Металс Челопеч“ ЕАД и „Дънди Прешъс Металс Крумовград“ ЕАД и госпожа Бисерка Янева – директор „Човешки ресурси“ в „Асарел-Медет“ АД и др.

Проф. д-р инж. Ивайло Копрев откри учебната година и приветства студентите първокурсници като отбеляза, че всичко, което ни заобикаля, е продукт на работата на хиляди професионалисти от минната област: „Суровините определят битието на цивилизациите и днес сме все по-зависими от тях. Предизвикателството на Зелената сделка и кръговата икономика не може да бъде посрещнато без качествени суровини. Материали, които допреди 20-30 години не бяха особено ценни, днес са критично важни. Европа трябва да бъде енергийно независима, а за това ѝ трябват собствени ресурси и суровини. Ето защо ролята на университета е от такова решаващо значение. Няма по-подготвени от специализираните в нашата област инженери, които да разбират суровините и това как се решават съпътстващите ги екологични проблеми.“

В своето изказване, ректорът изтъкна, че икономическият потенциал на една страна, развитието и благосъстоянието на настоящето общество и бъдещите поколения зависят от минерално – суровинната база, мащабите на добив и преработка на полезните изкопаеми.
По думите му предизвикателствата пред студентите на Минно-геоложкия университет растат заради Зелената сделка и благодари на преподавателите, които не спират да развиват обучението със съвременни, ефективни и модерни форми на образование.

„В своята вече 69- годишна история на образователна институция, МГУ „Св. Иван Рилски“ е преминал през многобройни трансформации и предизвикателства, но винаги е оставал верен на стремежа към усъвършенстване на българската наука и висше образование“, допълни проф. д-р инж. Копрев.
Проф. Николай Вълканов потвърди пред присъстващите подкрепата на настоятелите като отбеляза, че през настоящата година Минстрой Холдинг АД отпуска за студентите от МГУ 20 стипендии за отличен успех.

Господин Доминик Хамерс – Изпълнителен директор на Геотехмин ООД изрази подкрепата на Група Геотехмин за стипендии и летни стажове и пожела на първокурсниците да развиват знанията си и да бъдат горди с професията, която са избрали.

За откриването на учебната година бяха получени Поздравителни адреси от проф. дтн инж. Цоло Вутов – Управител на „Геотехмин“ ООД, проф. д-р инж. Илия Гърков – Изпълнителен директор на „Дънди Прешъс Металс Челопеч“ ЕАД и „Дънди Прешъс Металс Крумовград“ ЕАД, г-н Димитър Цоцорков – Председател на надзорния съвет на „Асарел-Медет“ АД и инж. Делчо Николов – Председател на управителния съвет и изпълнителен директор на „Асарел-Медет“ АД, инж. Сергей Атанасов – Изпълнителен директор на „Горубсо-Мадан“ АД.

Съгласно утвърдената традиция отец Антоний от Патриаршеската катедрала – храм паметник „Св. Александър Невски“ извърши водосвет за здраве и успех, а националният фолклорен ансамбъл „Българе“ закри тържеството с група фолклорни изпълнения