ПРИЕМ

Тържествено награждаване на класираните ученици в конкурса „Богатствата на Земята и човешкия прогрес 2023“

На 15.06.2023 г., от 13.00 до 14.00ч. ще се проведе тържествено награждаване на класираните ученици в конкурса „Богатствата на Земята и човешкия прогрес 2023“. Събитието ще се проведе в Музея на уникалните кристали.