ПРИЕМ

Тържествено награждаване на класираните ученици в конкурса „Богатствата на Земята и човешкия прогрес 2024“

На 31 май, в Музея на уникалните кристали в Минно-геоложкия университет „Св. Иван Рилски“, се състоя награждаването на призьорите от ученическия конкурс „Богатствата на Земята и човешкия прогрес 2024“. И през тази година събитието ангажира значителен брой любознателни млади хора с любов към богатствата на България. Конкурсът, който име вече над 10-годишна традиция, протече отново в четири категории: „Компютърна презентация“, „Постер“, „Есе“ и „Цикъл фотографии“, а учениците бяха разделени в две възрастови групи – 5–8 и 9–12 клас.

Постъпиха материали от различни краища на страната: Разград (2 училища), Кюстендил (2 училища), Белене, с. Замфирово (обл. Монтана), Своге, Моравица, Пловдив (3 училища), с. Кадиево (общ. Родопи), Пазарджик, Нова Загора, Попово, Ардино, Етрополе, Варна, Бургас и София.

За събитието пристигнаха част от наградените ученици, техните родители и учители. Те бяха приветствани от Декана на Геологопроучвателния факултет доц. д-р Борис Вълчев, който връчи грамоти на отличените ученици и техните ръководители. След като разгледаха Музея на уникалните кристали, на гостите беше предложена и вълнуваща разходка в света на фосилите, минералите и скалите от кураторките на Музея по геология и палеонтология гл. ас. д-р Елица Зарева и на Музея по минералогия, петрография и полезни изкопаеми гл. ас. д-р Камелия Маринова.

DSC_0242
DSC_0250
DSC_0260
DSC_0225
DSC_0221
DSC_0233
DSC_0255
DSC_0264
DSC_0268