ПРИЕМ

Тържествено връчване на дипломи за висше образование – 16.06.2022 г.

На вниманието на абсолвентите от ГПФ

Уважаеми колеги,

ТЪРЖЕСТВЕНОТО ВРЪЧВАНЕ на дипломите за висше образование на успешно завършилите ОКС „Бакалавър“ и ОКС „Магистър“ през сесиите на цялата 2021 г. и м. март 2022 г. ще се състои на 16.06.22 г. /четвъртък/ от 11.00 часа в зала 346.

Абсолвентите, които са си взели дипломите могат да ги оставят преди тържеството в деканата на ГПФ.

Моля, да дойдете в 10.30 часа с личните си карти за тоги. :

При въпроси се обръщайте на познатите ви телефони:  0879807894 и 02/8060 / 207 или 230.

                                                                                                      Деканат ГПФ