ПРИЕМ

Тържествено връчване на дипломи на 16-ти юни 2022 г.

На 16 юни в зала 346 се състоя тържествено връчване на дипломите на абсолвентите бакалаври и магистри от Геологопроучвателния факултет. Присъстваха ръководителите на катедрите от факултета, както и много роднини и гости на випускниците. Абсолвентите бяха поздравени от Декана на факултета доц. д-р Борис Вълчев.

По традиция кратко приветствие произнесоха и отличили се по време на следването студенти – инж. Аделина Новакова, магистър по „Приложна минералогия“ и инж. Веселин Митков, бакалавър по „Сондиране, добив и транспорт на нефт и газ“. В края на церемонията беше произнесена Галилеевата клетва.