ПРИЕМ

Тържествено връчване на дипломи – ГПФ – Випуск 2023 и 2024

С ъ о б щ е н и е

На вниманието на абсолвентите, които са се дипломирали успешно през м. септември 2023 г. и м. март 2024 г.

Тържественото връчване на дипломите ще бъде на 11.06.2024 г. (вторник) от 11.00 часа в зала 346.

Поканваме всички абсолвенти и техните близки на събитието.

Раздаването на тогите ще започне след 10,00 часа в деканата на ГПФ.

22.05.24 г.                    Деканат ГПФ