ПРИЕМ

Тържествено връчване на дипломи – МТФ – Випуск 2021 и 2022

Тържествено връчване на дипломи – МТФ – Випуск 2021 и 2022

На 14.12.2022 г. (сряда) от 11,00 часа в зала 303 – „Асарел – Медет”, ще се
проведе Тържествено връчване на дипломите на абсолвентите от Випуск – 2021 и 2022.

Поканват се да присъстват всички преподаватели и служители на факултета, близки и приятели на абсолвентите.

Абсолвентите да се явят в 9,30 часа пред Деканата на факултета за оформяне на

документите по дипломиране.