ПРИЕМ

Търгове

Търгове

Дирекция: „Административна и стопанска дейност“, Отдел „Обществени поръчки и търгове“

Лице за контакти: Диана Георгиев, експерт отдел „Обществени поръчки и търгове“

Адрес: МГУ „Св. Иван Рилски“, гр. София, п.к. 1700, Студентски град, ул. „Проф. Боян Каменов“, Ректорат

Телефон: 02 8060219, Факс: 02 9624940,
Email: opit@mgu.bg