Производствена практика на студенти от МГУ

Сътрудничество между „АЕЦ Козлодуй” ЕАД и МГУ „Св. Иван Рилски“

„АЕЦ Козлодуй” ЕАД и Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски“ подписаха споразумение за взаимно сътрудничество за повишаване на ефективността на образователната, научно- изследователската и развойна дейност в областта на енергетиката и сектора за сигурност.

Във фокуса на споразумението е обмяната на опит в областта на висшето образование, участие на специалисти от университета при изпълнение на национални и международни проекти, както и извършване на научно-изследователска работа, провеждане на студентски стажове и практики, подпомагане на кариерното ориентиране и мотивиране на студентите и докторантите на МГУ.

** Кадърът е момент от производствена практика през 2017 г. на студенти от МГУ.