ПРИЕМ

Съобщение от кат. „СДТНГ“ за провеждане на държавен изпит и дипломни защити

КАТЕДРА “СОНДИРАНЕ, ДОБИВ И ТРАНСПОРТ НА НЕФТ И ГАЗ”

СЪОБЩЕНИЕ

Съгласно утвърдения Календарен график за учебната 2020/2021 година На 12 юли 2021 г. ще се проведат:

ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ от 9.00 часа в зала 261 за абсолвентите от специалност “Сондиране, добив и транспорт на нефт и газ“ на ОКС БАКАЛАВЪР
и
ДИПЛОМНИ ЗАЩИТИ от 9.00 часа в зала 262 – „Булгартрансгаз” за абсолвентите от специалности „СДНГ”, „ДТСНГ”, „ПС“ и „Газоснабдяване” и „Управление на газовата инфраструктура“ на ОКС МАГИСТЪР.

Записване за участие в Държавен изпит и Дипломни защити, и предаване на дипломните работи до 12:00 часа на 07.07.2021 в канцеларията на катедрата.