ПРИЕМ

Студентски иновационен център

За нас

Студентски иновационен център към Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски“ е открит на 31.01.2023 година. Мисия на центърът е да развива и поддържа иноваторска култура и общност от студенти новатори в МГУ „Св. Иван Рилски“. Наша основна цел е да превръщаме научните и бизнес идеи на студентите в реалност, чрез достъп до професинални наставници, споделено пространство за сътрудничество и корпоративни партньори от общността.

Студентски иновационен център функционира като първи контакт с мрежа от ресурси – ментори, акселераторски програми, инвеститори и компании.

Студентски иновационен център подпомага научни и технологични проекти и начинания, ръководени от студенти, на всеки етап – от идея до планиране и реализация.

Мисията на Студентски иновационен център се осъществява, чрез следната дейност:

 • подпомагане на научни и технологични студентски проекти;
 • организиране на студентски конкурси и състезания по наука и технологии;
 • подготовка на студенти за национални и международни конкурси за наука, технологии и иновации;
 • култивиране и изследване на идеи;
 • трансфер на технологии;
 • свързване на студенти с ментори, инвеститори и компании;
 • своевременно разпространение на информация за програми, състезания и конкурси за финансиране и подкрепа на студентски иновации;
 • изграждане и поддържане на ресурси от материали в областта на иновациите и предприемачеството.

Студентският иновационен център отговаря на следните нужди:

 • подкрепяне развитието на студенти новатори в Минно-геоложки университет;
 • свързване на нашите студенти в една общност с иновационната екосистема на България и демонстриране на нашия ангажимент да развиваме иновативни висшисти;
 • Насърчаване на научното предприемачеството, чрез разработване на собствени технологии и подпомагане на валидирането им в реална среда.

Студентският иновационен център е кулминацията на споделената визия в университета, че студентските начинания, научни състезания и проекти са сред най-дълбоките форми на обучение и личностно развитие.

Контакти:

 • гл. ас. д-р Росен Иванов
 • Ръководител на Студентски иновационен център
 • Кабинет: Ректорат, ет. 1, кабинет: 47
 • Тел: 0888 761 268
 • e-mail: r.ivanov@mgu.bg