ПРИЕМ

Стипендия на ректора – 2023 г.

СТИПЕНДИЯ НА РЕКТОРА

🎓 Минно-геоложки университет 🎓

За амбициозни и силно мотивирани студенти на Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски“ обявяваме конкурс на тема: „Какво е за мен Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски“ 🔥

Търсим кандидати, които имат вълнуваща и неподражаема визия за Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски“ и искат да се запишат в историята на МГУ с уникален проект, отразяващ личната им перспектива и опит в МГУ.

 

📝 ИЗИСКВАНИЯ ЗА УЧАСТИЕ:

  • Студенти на МГУ, редовна форма на обучение в ОКС „Бакалавър“.
  • Уверение от деканата за успешно взети изпити. Кандидати с невзети изпити няма да се допускат!
  • Представяне на презентация с до 7 слайда или видеоклип с продължителност до 3 минути.
  • Искреност, творчество и иновативен дух!

 

🏆 КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ:

– Оригиналност и креативност на проекта.

– Съответствие на идеите с темата „Какво е за мен Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски“.

– Качество на презентацията или видеоклипа.

 

📅 СРОК ЗА ИЗПРАЩАНЕ: 3.12.2023

📧 Имейл за изпращане: info@mgu.bg

🎁 НАГРАДА: Стойностна стипендия от ректора, която да подпомогне академичните и кариерни цели на отличените участници!