ПРИЕМ

Стипендия на Ректора на МГУ – 2022

В началото на седмицата, проф. д-р инж. Ивайло Копрев – Ректор на МГУ, награди отличените студенти от конкурса „Стипендия на Ректора на МГУ – 2022“. Темата на конкурса бе „Зелен проект в контекста на Целите за устойчиво развитие на ООН“. И тази година в конкурса се включиха не малко студенти, с креативни и иновативни идеи и презентации. За пореден път имахме повод да си кажем: „Най-ценният природен ресурс са нашите студенти – умни, креативни и можещи млади хора“.

Поздравления за отличените:
🔶 Красимира Георгиева, спец. „Екология и опазване на околната среда“ – 1 курс и проекта „Устойчиви начини за създаване на възобновяема енергия“;
🔷 Магдалена Тодорова, спец. „Компютърни технологии в инженерната дейност“ – 1 курс и проекта „Роботи, които почистват океаните“;
🔶 Цветелина Тодорова, спец. „Компютърни технологии в инженерната дейност“ – 1 курс и проекта „Електроград“;
🔷 Виктор Веселинов, , спец. „Компютърни технологии в инженерната дейност“ – 1 курс и проекта „Суперблокове“;
🔶 Антоан Ароян, спец. „Геология и проучване на минерални ресурси“ – 4 курс и проекта „Добив на енергия – нови технологии“;
🔷 Катрин Стоева, спец. „Компютърни технологии в инженерната дейност“ – 1 курс и проекта „Зелените покриви – решения за съвременния свят“;
🔶 Манол Илиев, Димитър Туджаров, Роберт Патронски, спец. „Разработване на полезни изкопаеми“ – 3 курс и проекта „Мониторинг на работни процеси в реално време“;
🔷 Сиана Джакова, спец. „Биотехнологии“ – 2 курс и проекта „Какво научих за рекултивацията?“
🔶 Зорница Попова, спец. „Подземно строителство“ – 3 курс и проекта „Отключване на истинската сила на геотермалната енергия“;

Скъпи колеги, бъдещето ни е във Ваши ръце! Дерзайте!