ПРИЕМ

Стипендии

Срок за подаване на документи за стипендии летен семестър на учебната 2023 – 2024 г. (Молба – декларация, IBAN / документ, удостоверяващ настъпило събитие) от 18.03.2024 г. до 21.03.2024 г. и от 25.03.2024г. до 26.03.2024 г. до 16.00ч. в счетоводството на МГУ, ст. 61

За въпроси и информация: 0896 054 176, Мартин Николов – Председател на Комисия по стипендии към Студентски съвет
02 / 80 60 585, Женя Митева – Отдел „Стипендии“ и Главен експерт ЧР

Класиране на студентите от МГУ „Св. Иван Рилски“ СПИСЪК СТИПЕНДИИ: Летен семестър 2023/2024 г.

Класиране на студентите от МГУ „Св. Иван Рилски“ СПИСЪК СТИПЕНДИИ: Зимен семестър 2023/2024 г.

Класиране на студентите от МГУ „Св. Иван Рилски“ СПИСЪК СТИПЕНДИИ: Летен семестър 2022/2023 г.

Класиране на студентите от МГУ „Св. Иван Рилски“ СПИСЪК СТИПЕНДИИ: Зимен семестър 2022/2023 г.

Класиране на студентите от МГУ „Св. Иван Рилски“ СПИСЪК СТИПЕНДИИ: Летен семестър 2021/2022 г.

Класиране на студентите от МГУ „Св. Иван Рилски“ СПИСЪК СТИПЕНДИИ: Зимен семестър 2021/2022 г.

Финално класиране на студентите от МГУ „Св. Иван Рилски“ СПИСЪК СТИПЕНДИИ Летен семестър 2020/2021 г.