Стипендии

Срок за подаване на документи за зимен семестър (Молба-декларация /Документ удостоверяващ настъпило събитие): от 23.10.2023 г. до 31.10.2023 г. до 16:00 часа в Счетоводството на МГУ.
Документи, удостоверяващи доходи не се изискват.

За въпроси и информация: 0896 054 176, Мартин Николов – Председател на Комисия по стипендии към Студентски съвет
02 / 80 60 585, Женя Митева – Отдел „Стипендии“ и Главен експерт ЧР

Класиране на студентите от МГУ „Св. Иван Рилски“ СПИСЪК СТИПЕНДИИ: Зимен семестър 2023/2024 г.

Класиране на студентите от МГУ „Св. Иван Рилски“ СПИСЪК СТИПЕНДИИ: Летен семестър 2022/2023 г.

Класиране на студентите от МГУ „Св. Иван Рилски“ СПИСЪК СТИПЕНДИИ: Зимен семестър 2022/2023 г.

Класиране на студентите от МГУ „Св. Иван Рилски“ СПИСЪК СТИПЕНДИИ: Летен семестър 2021/2022 г.

Класиране на студентите от МГУ „Св. Иван Рилски“ СПИСЪК СТИПЕНДИИ: Зимен семестър 2021/2022 г.

Финално класиране на студентите от МГУ „Св. Иван Рилски“ СПИСЪК СТИПЕНДИИ Летен семестър 2020/2021 г.