ПРИЕМ

Срокове и класиране за стипендии зимен семестър на учебната 2022/2023 г.

Срокове и класиране за стипендии зимен семестър на учебната 2022/2023 г.

Подаване на документи – от 02.11.2022 г. до 08.11.2022 г. до 16:00 часа, в сграда Ректорат, 2 етаж, експерт Жени Митева;

Класиране – 18.11.2022 г.

Обжалване – от 21.11.2022 г. до 22.11.2022 г.

Окончателно класиране –  за зимен семестър на учебната 2022/2023 г. се обявява на 23.11.2022 г. до 17:00 часа и се публикува в интернет сайта на МГУ „Св.Иван Рилски“.