ПРИЕМ

Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски“ посрещна представители на Полската академия на науките

На 20.10.2021 г. проф. д-р Ивайло Копрев- Ректор на Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски“, прие представители на Института по минерални ресурси и енергия към Полската академия на науките и колеги от най-големия полски технически университет в град Краков.

В рамките на срещата проф. Копрев представи професионалните направления, специалностите и формите на обучение за различните образователно-квалификационни степени и последващо професионално развитие, запозна присъстващите с широките възможности за успешна реализация на студентите ни в сферата на минното дело, енергийно-суровинния отрасъл, геологията, опазването на околната среда и др.

Във фокуса на разговора бяха възможности за участия в научни конференции както и развитие на съвместни научно-изследователски проекти по актуални теми в контекста на „зеления преход“ и кръгова икономика.