ПРИЕМ

Среща на фирма НИКАС със студенти

На 26.01.2022г. беше проведена среща на фирма НИКАС със студенти в Конферентната зала на МГУ „Св. Иван Рилски“.  Фирмата се занимава с осигуряване на взривни дейности за нуждите на пътно строителство, кариери и други инженерни проекти. Бяха представени видео материали, показващи работния процес. Представители на фирмата запознаха студентите с основната си дейност, както и с перспективите за работа и кариерно развитие при тях. Студенти от специалности: ПС, РПИ, МиГ проведоха индивидуални срещи и зададоха въпроси относно за стаж и бъдеща професионална реализация.