ПРИЕМ

Среща на фирма АК Електрик АД със студенти в зала 303

На 07.06.2022 г. беше проведена среща на фирма АК Електрик АД със студенти в зала 303 на МГУ „Св. Иван Рилски“. На нея представители на фирмата запознаха студентите с основната си дейност, с възможността да са част от екипа на шведската компания, както и с перспективите за работа и кариерно развитие при тях. Студенти от специалности: ЕЕЕО, КМКПМ и ММП  проведоха индивидуални срещи и зададоха въпроси относно тяхната бъдеща професионална реализация.