ПРИЕМ

Среща на фирма Минерал 2000 със студенти

На 25.01.2022г. беше проведена среща на фирма Минерал 2000 със студенти в Конферентната зала на МГУ „Св. Иван Рилски“. На нея представители на фирмата запознаха студентите с основната си дейност, с възможността да са част от екипа на STRABAG, както и с перспективите за работа и кариерно развитие при тях. Студенти от специалности: ПС, РПИ, МиГ проведоха индивидуални срещи и зададоха въпроси относно за стаж и бъдеща професионална реализация.