ПРИЕМ

Среща с д-р инж. Борислав Чакъров

На 26.05.2023 г. академичната общност на МГУ срещна впечатляващата личност д-р инж. Борислав Чакъров, чиято среща бе част от Юбилейните публични лекции, ознаменуващи 70-тата година от обявяването на Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски“ за самостоятелно висше училище.

Най-голямата зала на Геологопроучвателен факултет едва побра всички всички желаещи да чуят за съвременните технологии и техническите средства за сондиране, но и за професионалния опит от над 32 години по нефтената пътека в САЩ.

С изключително затрогващи съвети д-р Чакъров се обърна и към студентите на МГУ, като им пожела воля, много работа и упоритост, за да изпъкнат като добри професионалисти в своята област.

В края на събитието, проф. д-р инж. Ивайло Копрев връчи отличителния знак на МГУ за приноса и особените заслуги на д-р инж. Чакъров към университета!