ПРИЕМ

Специален подарък от катедра „Химия“ и студентите, които се включиха в химическите демонстрации в деня на отворените врати

За седемдесетата годишнина от основаването на Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски“, проф. Ивайло Копрев получи специален подарък от катедра „Химия“ и студентите, които се включиха в химическите демонстрации в деня на отворените врати– специално изработена плоча, върху която са поставени синтезирани от тях кристали, които оформят логото на университета от красиви сини кристали от меден сулфат пентахидрат (син камък) и оранжеви кристали от калиев дихромат. Над логото, със зелени кристали от морова сол и алуминиева стипца, са оформени цифрите, а под тази композиция е поставена метална плоча, върху която по електрохимичен път е отложена мед, която оформя надпис „МГУ“ и символично изображение на геоложко чукче с три кристала.

Благодарим за положените усилия и чудесната инициатива на Александър Иванов, спец. „Подземно строителство“, Анна Пенчева и Любомир Ангелов, спец. „Геология и проучване на минерали и енергийни ресурси“, Виктория Грозданова, спец. „Биотехнологии“, Димитър Димитров, спец. „Геология и Геоинформатика“ и Даниела Петрова, спец. „Екология“, както и на преподавателите от катедра „Химия“ – гл. ас. д-р Господинка Гичева и гл. ас. д-р Александър Чаначев.

20230428_125252
Collage Maker-21-Jul-2023-10-04-AM-5354
20230721_090141