ПРИЕМ

Международен симпозиум в чест на проф. Георгиос Анастасакис

Щастливи сме да съобщим, че нашият колега проф. Георгиос Анастасакис, Национален технически университет в Атина, ще бъде почетен чрез международния симпозиум Anastassakis – SIPS 2024, който ще се проведе в Крит, 20-24 октомври 2024 г. Проф. Анастасакис е член на редколегията на списанието на МГУ „Устойчив добив и преработка на суровини“ и е силен негов поддръжник като автор, рецензент и съветник.

За повече подробности, моля, посетете официалната уеб страница на Международния симпозиум https://www.flogen.org/sips2024/Georgios_Anastassakis.php