ПРИЕМ

Свободни места в специалности в редовна и задочна форма на обучение

Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски“ обявява ограничен брой свободни места за специалности в редовна и задочна форма на обучение!

Кандидатствайте ОНЛАЙН още сега: https://mgu.inventum.tech/
✔ Задълбочена инженерна подготовка, с приложение във всички индустрии;
✔ Високоплатени специалисти (ТОП 3 на най-високите заплати в страната);
✔ 97% от завършилите МГУ студенти започват работа в минерално-суровинната индустрия;
✔ Международно призната диплома.

Кандидатствайте с оценките от държавен зрелостен изпит (за завършилите след 2008 г.) и с дипломата за средно образование (за завършилите преди 2008 г.)!
Не се колебайте да се консултирате с екипа на Отдел „Прием на студенти”, за да получите компетентен отговор за възможностите, с които разполагате.

Контакти:
✔ 02 80 60 208
✔ 0879 807 880
✔ 0879 807 916
ksk@mgu.bg
https://mgu.inventum.tech/
ИМАМЕ ПЛАН ЗА НОВИТЕ ИНЖЕНЕРИ НА БЪЛГАРИЯ!
Да го постигнем заедно, включи се сега – кандидатствай!