ПРИЕМ

РЕЗУЛТАТИ от II-ро КЛАСИРАНЕ за ОКС „Магистър“ за академичната учебна 2021/22 година

Списък на класирани студенти в ОКС „Магистър“
ВТОРО класиране

Срокът за записване е от 20.10. до 22.10.2021 г.

 

4.4. Науки за земята

Приложна геофизика

Вх. №

Име

Презиме

Фамилия

Състезателен бал

Форма на обучение

Форма на заплащане

21-2-051

Тодор

И.

Тодоров

10,11

задочно

платено

Мениджмънт и третиране на отпадъци

Вх. №

Име

Презиме

Фамилия

Състезателен бал

Форма на обучение

Форма на заплащане

21-2-090

Стилиян

Й.

Йовчев

8,71

редовно

платено

Екология и опазване на околната среда

Вх. №

Име

Презиме

Фамилия

Състезателен бал

Форма на обучение

Форма на заплащане

21-2-019

Георги

Р.

Георгиев

9,39

редовно

платено

5.2. Електротехника, електроника и автоматика

Автоматика, информационна и управляваща техника

Вх. №

Име

Презиме

Фамилия

Състезателен бал

Форма на обучение

Форма на заплащане

21-2-037

Николай

П.

Миролесков

9,73

редовно

платено

Електроенергетика и електрообзаваеждане с възобновяеми източници на енергия

Вх. №

Име

Презиме

Фамилия

Състезателен бал

Форма на обучение

Форма на заплащане

21-2-099

Галя

С.

Георгиева

10,46

задочно

платено

21-2-059

Александър

Б.

Спиров

8,75

задочно

платено

5.7  Архитектура, строителство и геодезия

Инженерна геология

Вх. №

Име

Презиме

Фамилия

Състезателен бал

Форма на обучение

Форма на заплащане

21-2-100

Мария

К.

Топалска

11,03

редовно

платено

21-2-024

Атанас

В.

Димитров

10,31

редовно

платено

21-2-020

Тодор

С.

Станев

8,76

редовно

платено

21-2-025

Иван

Г.

Иванов

8,59

редовно

държавна поръчка

5.8 Проучване, добив и обработка на полезни изкопаеми

Открито разработване на полезни изкопаеми

Вх. №

Име

Презиме

Фамилия

Състезателен бал

Форма на обучение

Форма на заплащане

21-2-041

Емил

Г.

Христов

9,23

задочно

платено

Газоснабдяване

Вх. №

Име

Презиме

Фамилия

Състезателен бал

Форма на обучение

Форма на заплащане

21-2-044

Иван

Г.

Димитров

10,4

задочно

платено

21-2-045

Георги

М.

Георгиев

10,31

задочно

платено

21-2-068

Борислав

Х.

Борисов

10,5

задочно

платено

Управление на твърди и течни отпадъци

Вх. №

Име

Презиме

Фамилия

Състезателен бал

Форма на обучение

Форма на заплащане

21-2-004

Красимир

Я.

Карасулиев

9,02

редовно

държавна поръчка

Управление на добива и преработка на минерални суровини и въглища

Вх. №

Име

Презиме

Фамилия

Състезателен бал

Форма на обучение

Форма на заплащане

21-2-033

Христо

И.

Лисев

8,47

редовно

държавна поръчка

21-2-101

Николай

Л.

Николов

9,31

редовно

държавна поръчка

21-2-060

Димитър

И.

Джумаданов

9,52

редовно

държавна поръчка

Управление на газовата инфраструктура

Вх. №

Име

Презиме

Фамилия

Състезателен бал

Форма на обучение

Форма на заплащане

21-2-035

Ипек

С.

Юмерова

11,65

задочно

платено

21-2-053

Найден

И.

Костадинов

9,31

задочно

платено

21-2-063

Мирослав

С.

Желев

11,71

задочно

платено

Икономическа геология

Вх. №

Име

Презиме

Фамилия

Състезателен бал

Форма на обучение

Форма на заплащане

21-2-091

Теодора

Ц.

Живкова

7,84

задочно

платено

5.13. Общо инженерство

Компютърни технологии в инженерната дейност

Вх. №

Име

Презиме

Фамилия

Състезателен бал

Форма на обучение

Форма на заплащане

21-2-014

Мартина

Б.

Захариева

10,04

редовно

платено

Индустриален мениджмънт

Вх. №

Име

Презиме

Фамилия

Състезателен бал

Форма на обучение

Форма на заплащане

21-2-071

Велислав

В.

Петров

9,35

редовно

държавна поръчка

21-2-034

Нели

К.

Петкова

8,48

редовно

държавна поръчка

21-2-098

Георги

Л.

Паунов

8,28

редовно

платено

21-2-043

Йоана

С.

Стаматова

10,87

редовно

платено

21-2-057

Жаклин

А.

Миленкова-Митева

9,5

редовно

платено

21-2-065

Борислав

И.

Младенов

8,85

редовно

платено

Инженерна безопасност

Вх. №

Име

Презиме

Фамилия

Състезателен бал

Форма на обучение

Форма на заплащане

21-2-056

Атанас

М.

Линев

11,30

задочна

държавна поръчка

21-2-046

Пламен

В.

Величков

7,9

задочна

платено

21-2-097

Марио

Б.

Кирков

7,44

задочна

платено