Резултати от ученическия конкурс „Богатствата на Земята и човешкия прогрес 2023 г.“

Уважаеми участници,

Комисията за оценяване и класиране на постъпилите материали за ученическия конкурс „Богатствата на Земята и човешкия прогрес 2023 г.“, обявен от Минно-геоложкия университет „Св. Иван Рилски“ на 06.02.2023 г., разгледа постъпилите материали по раздели и възрастови групи и обяви единодушно следното класиране:

  1. В раздел „Компютърна презентация“:

1.1. В I възрастова група (5–8 клас):

Първо място – Янислав Георгиев, VIII клас, Професионална гимназия „Васил Димитров“, гр. Мадан, ръководител г-жа Шери Митева;

Второ място – Айтен Карахасанова, VIII клас, Професионална гимназия „Васил Димитров“, гр. Мадан, ръководител г-жа Шери Митева;

Трето място – Галена Вълкова, VI клас, СУ „Христо Ботев“ гр. Сунгурларе.

1.2. Във II възрастова група (9–12 клас):

Първо място  – Моника Иванова, XI клас, СУ „Димчо Дебелянов“, гр. Белене;

Второ място – Николай Дерменджиев, XII клас, Професионална гимназия „Васил Димитров“, гр. Мадан, ръководител инж. Златко Касабов;

Трето място – Никол Бекова, IX клас, ПМГ “Проф. Емануил Иванов”, гр. Кюстендил.

  1. В раздел „Постер“:

2.1. В I възрастова група (5–8 клас):

Първо място – Кристияна Тодорова, ОУ „Васил Кънчов“, с. Моравица, ръководител Цветана Вълчева;

Второ място и грамота – Румен Маджаров, ОУ „Гео Милев“, гр. Пловдив, ръководител Ариса Попечкина;

2.2. Във II възрастова група (9–12 клас):

Първо място – Мерве Бейтулова, IX клас, ППМГ „Академик Никола Обрешков“, ръководител д-р инж. Христо Терзиев;

Второ място – Кристин Николова, IX клас, ППМГ „Академик Никола Обрешков“, ръководител д-р инж. Христо Терзиев;

Трето място – Камелия Колева, IX клас, ППМГ „Академик Никола Обрешков“, ръководител д-р инж. Христо Терзиев;

  1. В раздел „Цикъл фотографии“:

3.1.1. Във II възрастова група (9–12 клас):

Първо място – Благовест Златков, IX клас в ПГСА, гр. Пазарджик, с ръководител инж. Стефка Лазарова Нейчева.

  1. В раздел „Есе“:

4.1. В I възрастова група (5–8 клас):

Първо място – Габриела Тодорова, VI клас на 58 ОУ „Сергей Румянцев“, гр. София.

4.2. Във II възрастова група (9–12 клас):

Първо място – Александрина Кьорова, IX клас на ППМГ „Васил Левски“, град Смолян, с ръководител инж. Златко Касабов;

Второ място – Селви Кехайов, XIIа клас на ПГ „ Васил Димитров“ град Мадан, ръководител инж. Златко Касабов;

Трето място – Бюлен Мисанкова, Средно училище „Св. св. Кирил и Методий”, град Якоруда