ПРИЕМ

Резултати от ученическия конкурс „Богатствата на Земята и човешкия прогрес 2024 г.“

Комисията за оценяване и класиране на постъпилите материали за ученическия конкурс „Богатствата на Земята и човешкия прогрес 2024 г.“, обявен от Минно-геоложкия университет „Св. Иван Рилски“ на 13.02.2024 г., разгледа постъпилите материали по раздели и възрастови групи и обяви единодушно следното класиране:

 

В раздел „Компютърна презентация“:

1.1. Награждават се следните участници:

1.1.1. В I възрастова група (5–8 клас):

Първо място и грамота – Божидара Христова, V клас, ППМГ „Академик Никола Обрешков“, ръководител д-р инж. Христо Терзиев;

Второ място и грамота – Мелих Осман, СУ „Васил Левски“;

Трето място и грамота – Пламен Иванов, ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“, с. Замфирово, обл. Монтана.

1.1.1. Във II възрастова група (9–12 клас):

Първо място и грамота – Родислав Николов, Професионална гимназия по икономика „Д-р Иван Богоров“, Варна, ръководител Стойна Илиева;

Второ място и грамота – Деница Петрова, IX клас, ППМГ „Академик Никола Обрешков“, ръководител д-р инж. Христо Терзиев;

Трето място и грамота – Кристиян Величков, X клас, ПГ „Велизар Пеев”, гр Своге, ръководител Юлияна Геловска.

1.2. Награждават се с грамота

1.2.1. Д-р инж. Христо Терзиев, ръководител на победителя в I възрастова група;

1.2.2. Г-жа Стойна Илиева, ръководител на победителя във II възрастова група.

 

В раздел „Постер“:

2.1. Награждават се следните участници:

2.1.1. В I възрастова група (5–8 клас):

Първо място и грамота – Петър Тодоров, V клас, Спортно училище „Хан Аспарух”, гр. Разград, ръководител инж. Цвети Терзиева;

Второ място и грамота – Божидара Христова, V клас, ППМГ „Академик Никола Обрешков“, ръководител д-р инж. Христо Терзиев;

Трето място и грамота – Медиха Нейдин, V клас, ОУ „Гео Милев“, гр. Пловдив, ръководител Ариса Попечкина;

2.1.2. Във II възрастова група (9–12 клас):

Първо място и грамота – Кристияна Тодорова, ОУ „Васил Кънчов“, с. Моравица;

Второ място и грамота – Филис Кямил, X клас, Спортно училище „Хан Аспарух“, гр. Разград, ръководител инж. Цвети Терзиева;

Трето място и грамота – Али Ивов, IX клас, Спортно училище „Хан Аспарух“, гр. Разград, ръководител инж. Цвети Терзиева;

2.2. Награждава се с грамота:

2.2.1. Инж. Цвети Терзиева, ръководител на победителя в I възрастова група.

 

  1. В раздел „Цикъл фотографии“:

3.1. Награждават се следните участници:

3.1.1. В I възрастова група (5–8 клас):

Първо място и грамота – Николета Савова, V клас в СУ „Александър Иванов – Чапай“, град Белово, ръководител инж. Стефка Нейчева;

3.1.2. Във II възрастова група (9–12 клас):

Първо място и грамота – Благовест Златков, XI клас в ПГСА, гр. Пазарджик, с ръководител инж. Стефка Нейчева.

Втора и трета награда не се присъждат и в двете възрастови групи.

3.2. Награждава се с грамота:

Инж. Стефка Нейчева, ръководител на победителите в двете възрастови групи.

  1. В раздел „Есе“:

4.1. Награждават се следните участници:

4.1.1. В I възрастова група (5–8 клас):

Първо място и грамота – Габриела Тодорова, VII клас на 58 ОУ „Сергей Румянцев“, гр. София, ръководител Нина Цветкова;

Второ място и грамота – Борислав Желязков, VIII клас, ПГИ „Д-р Иван Богоров“, град Варна, ръководител Стойна Илиева;

Трето място и грамота – Владислав Иванов, СУ „Христо Ясенов“, гр. Етрополе;

4.1.2. Във II възрастова група (9–12 клас):

Първо място и грамота – Никол Бекова, X клас, ПМГ „Проф. Емануил Иванов”, гр. Кюстендил, ръководител Албена Джонева;

Второ място и грамота – Спас Тунтев, VIII клас, ПГИ „Д-р Иван Богоров“, град Варна, ръководител Стойна Илиева;

Трето място и грамота – Виктор Димитров, X клас, ПГИ „Д-р Иван Богоров“, град Варна, ръководител Стойна Илиева.

4.2. Награждават се с грамота:

4.2.1. Г-жа Нина Цветкова, ръководител на победителя в I възрастова група;

4.2.2. Г-жа Албена Джонева, ръководител на победителя във II възрастова група;

Официалното награждаване на всички призьори ще се проведе на 31 май от 13.30 ч. в Музея на уникалните кристали при Минно-геоложкия университет „Св. Иван Рилски“.