ПРИЕМ

РЕЗУЛТАТИ от І-во КЛАСИРАНЕ за ОКС „Магистър“ за академичната учебна 2022/23 година

Списък на класираните студенти ОКС“Магистър“ от първо класиране
за учебната 2022/2023 г.-държ.поръчка

 

4.4. Науки за земята
Оценка на екологичния риск и устойчиво развитие
Вх. № Име Презиме Фамилия Състезателен бал Форма на обучение ГПФ
22-2-003 Д. Б. Чолакова 11,7 редовно
5.1. Машинно инженерство
Механизация на добива и транспорта на минерални суровини
Вх. № Име Презиме Фамилия Състезателен бал Форма на обучение МЕМФ
22-2-041 И. В. Иванов 10 задочно
5.2. Електрот, електроника, автомат.
Автоматика, информационна и управляваща техника
Вх. № Име Презиме Фамилия Състезателен бал Форма на обучение МЕМФ
22-2-008 Й. Д. Бекяров 11,07 задочно
22-2-082 И. С. Стойнов 9,51 задочно
22-2-093 М. И. Раева 7,39 задочно
Електроенергетика и електрообзаваеждане с възобновяеми източници на енергия
Вх. № Име Презиме Фамилия Състезателен бал Форма на обучение МЕМФ
22-2-092 Б. А. Кръстанов 9,03 задочно
22-2-066 И. В. Михайлов 8,68 задочно
22-2-089  И. Б. Ненов 7,96 задочно
22-2-086 Г. И. Радков 7,26 задочно
22-2-047 З. И. Тодорова 10,73 редовно
22-2-055 К. Й. Христов 7,79 редовно
22-2-061 Г. П. Петелиев 7,43 редовно
22-2-091 Д. Г. Добрев 6,64 редовно
5.7 Архитектура, строителство, геодезия
Хидрогеология
Вх. № Име Презиме Фамилия Състезателен бал Форма на обучение ГПФ
22-2-068 А. П. Димитрова 10,44 редовно
Геотехника
Вх. № Име Презиме Фамилия Състезателен бал Форма на обучение МТФ
22-2-078 Е. Е. Центовский 11,68 редовно
5.8 Проучване, добив и обработка на ПИ
Машини, апарати и съоръжения за промишлена и битова газификация
Вх. № Име Презиме Фамилия Състезателен бал Форма на обучение МЕМФ
22-2-012 Д. Д. Генова 11,01 редовно
22-2-011 Ц. Р. Борисов 10,56 редовно
22-2-004 В. С. Календерски 9,17 редовно
22-2-007 Т. К. Тихолов 8,22 редовно
Открито разработване на полезни изкопаеми
Вх. № Име Презиме Фамилия Състезателен бал Форма на обучение МТФ
22-2-021 И. Т. Енков 10,29 задочно
22-2-062 П. П. Павлов 8,81 задочно
22-2-022 И. Ю. Илиев 8,66 задочно
22-2-090 И. В. Петров 8,55 задочно
22-2-020 И. Д. Колев 8,12 задочно
22-2-079 Е. Е. Ахмед 7,68 задочно
22-2-025 Б. Д. Господинов 8,81 редовно
22-2-024 Т. Д. Палашев 8,68 редовно
22-2-019 В. И. Атансов 8,34 редовно
22-2-016 Д. В. Петров 8,33 редовно
22-2-023 С. Д. Гръблев 7,07 редовно
Подземно разработване на полезни изкопаеми
Вх. № Име Презиме Фамилия Състезателен бал Форма на обучение МТФ
22-2-018 С. Б. Кирилов 7,75 редовно
22-2-063 Х. К. Ферад 7,75 редовно
Техника и технология на взривните работи
Вх. № Име Презиме Фамилия Състезателен бал Форма на обучение МТФ
22-2-017 Б. З. Караджов 7,14 редовно
Управление на твърди и течни отпадъци
Вх. № Име Презиме Фамилия Състезателен бал Форма на обучение МТФ
22-2-060 К. Г. Манев 7,51 редовно
Управление на добива и преработка на минерални суровини и въглища
Вх. № Име Презиме Фамилия Състезателен бал Форма на обучение МТФ
22-2-051 К. В. Белев 10,32 редовно
22-2-053 В. А. Илиева 10,25 редовно
22-2-052 С. М. Тенев 8,58 редовно
Икономическа геология
Вх. № Име Презиме Фамилия Състезателен бал Форма на обучение ГПФ
22-2-056 И. А. Атанасов 10,48 задочно
Приложна минералогия
Вх. № Име Презиме Фамилия Състезателен бал Форма на обучение ГПФ
22-2-071 Б. С. Чауш 9,58 редовно
Управление на газовата инфраструктура
Вх. № Име Презиме Фамилия Състезателен бал Форма на обучение ГПФ
22-2-064 А. Кюстелев 9,24 задочно
22-2-048 Г. Б. Иванчов 8,37 задочно
5.11. Биотехнологии
Биотехнология
Вх. № Име Презиме Фамилия Състезателен бал Форма на обучение ГПФ
22-2-072 Д. Д. Карапавлова 8,01 редовно
22-2-054 Р. С. Декова 8,01 редовно
22-2-094 Г. И. Георгиев 7,19 редовно
5.13. Общо инженерство
Компютърни технологии в инженерната дейност
Вх. № Име Презиме Фамилия Състезателен бал Форма на обучение МЕМФ
22-2-005 Е. А. Благоева 11,23 редовно
22-2-040 С. С. Лападжова 10,61 редовно
22-2-006 Б. Д. Кърков 10,58 редовно
Индустриален мениджмънт
Вх. № Име Презиме Фамилия Състезателен бал Форма на обучение МТФ
22-2-081 А. М. Мюмюн 11,02 редовно
22-2-042 К. Б. Гелова 10,75 редовно
22-2-029 Т. И. Ташков 9,63 редовно
22-2-028 Н. И. Русев 9,54 редовно
22-2-026 А. А. Спасова 9,53 редовно
22-2-027 Е. К. Христова 9,51 редовно
22-2-030 С. И. Петров 9,31 редовно
22-2-085 М. Л. Минкова 8,6 редовно
22-2-014 Д. Х. Радков 7,13 редовно
22-2-083 Д. Н. Шаламандов 11,02 редовно
Инженерна безопасност
Вх. № Име Презиме Фамилия Състезателен бал Форма на обучение МТФ
22-2-087 С. Н. Николова 10,44 редовно
22-2-088 С. П. Янев 9,49 редовно
22-2-036 Е. В. Вълчев 9 редовно
22-2-069 Е. Н. Иванова 8,92 редовно
22-2-031 Г. И. Великов 8,4 редовно
22-2-080 П. В. Цанев 8,34 редовно
22-2–073 С. Г. Стоянов 9,85 задочно
22-2-032 Г. Д. Димитров 8,77 задочно
22-2-084 С. И. Торолов 8,43 задочно
22-2-076 Г. И. Кадиев 8,33 задочно
22-2-044 П. Б. Пейков 8,33 задочно
22-2-037 Д. Х. Бюлюк 8,27 задочно
22-2-033 Ф. А. Билянова 7,93 задочно
22-2-035 А. С. Ораков 7,66 задочно
22-2-034 В. В. Бързиков 7,54 задочно