ПРИЕМ

РЕЗУЛТАТИ от І-во КЛАСИРАНЕ за ОКС „Магистър“ за академичната учебна 2021/22 година

РЕЗУЛТАТИ

Срок за записване – от 15.10. до 19.10.2021 г.

4.4. Науки за земята

Геинформатика

Вх. №

Име

Презиме

Фамилия

Състезателен бал

Форма на обучение

21-2-077

Вергиния

Васкова

Евгениева

9

редовно

21-2-021

Николай

Николаев

Влаховски

8,17

редовно

Управление качеството на водите

Вх. №

Име

Презиме

Фамилия

Състезателен бал

Форма на обучение

21-2-087

Антоанета

Василева

Кацарска

9,23

редовно

21-2-086

Милена

Колева

Димитрова

9,1

редовно

5.1. Машинно инженерство

Механизация за преработка на минерални суровини

Вх. №

Име

Презиме

Фамилия

Състезателен бал

Форма на обучение

21-2-078

Лазар

Николов

Панджеров

10,4

задочно

5.2 Електротехника, електроника и автоматика

Автоматика, информационна и управляваща техника

Вх. №

Име

Презиме

Фамилия

Състезателен бал

Форма на обучение

21-2-010

Стефан

Петров

Петров

8,93

задочно

21-2-030

Николай

Георгиев

Лазаров

7,72

задочно

21-2-031

Станимир

Димитров

Станков

7,82

задочно

21-2-032

Джейхун

Метат

Юсуф

9,15

редовно

Електроенергетика и електрообзаваеждане с възобновяеми източници на енергия

Вх. №

Име

Презиме

Фамилия

Състезателен бал

Форма на обучение

21-2-016

Младен

Руменов

Болчев

9,96

задочно

21-2-017

Стойчо

Петров

Стойков

10,02

задочно

21-2-018

Цветелина

Георгиева

Стоянова

9,51

задочно

21-2-029

Петьо

Петьов

Борисов

8,31

задочно

21-2-039

Ивайло

Йовчев

Тенев

10,51

задочно

21-2-062

Владислав

Кирилов

Стоянов

7,45

задочно

21-2-066

Стелян

Тодоров

Влаев

7,78

задочно

21-2-067

Атанас

Димитров

Янакиев

8,12

задочно

21-2-092

Диян

Стамболов

Янев

9,07

задочно

Електроенергетика и електрообзаваеждане в мините

Вх. №

Име

Презиме

Фамилия

Състезателен бал

Форма на обучение

21-2-038

Илиян

Альошев

Илиев

10,79

задочно

5.7 Архитектура, строителство и геодезия
Хидрогеология

Вх. №

Име

Презиме

Фамилия

Състезателен бал

Форма на обучение

21-2-023

Атанас

Веселинов

Димитров

10,31

редовно

21-2-027

Николай

Борисов

Петракиев

8,2

редовно

5.8 Проучване, добив и обработка на полезни изкопаеми

Машини, апарати и съоръжения за промишлена и битова газификация

Вх. №

Име

Презиме

Фамилия

Състезателен бал

Форма на обучение

21-2-052

Светлозар

Григоров

Грозданов

10,49

редовно

Открито разработване на полезни изкопаеми

Вх. №

Име

Презиме

Фамилия

Състезателен бал

Форма на обучение

21-2-064

Тодор

Иванов

Иванов

9,52

задочно

21-2-069

Ценко

Димитров

Генков

8,73

задочно

21-2-088

Стоян

Петров

Стоянов

7,34

редовно

Управление на твърди и течни отпадъци

Вх. №

Име

Презиме

Фамилия

Състезателен бал

Форма на обучение

21-2-080

Георги

Георгиев

Бъклев

9,34

редовно

21-2-081

Кристиан

Валентинов

Иванов

9,07

редовно

21-2-093

Розелина

Руменова

Стойнева

90,01

редовно

21-2-094

Димитър

Звезданов

Гацев

9,28

редовно

21-2-095

Светослав

Емилов

Петров

8,57

редовно

Управление на добива и преработка на минерални суровини и въглища

Вх. №

Име

Презиме

Фамилия

Състезателен бал

Форма на обучение

21-2-026

Виктория

Цветанова

Димитрова

10,3

задочно

21-2-075

Сейфи

Сабри

Мехмедали

8,79

задочно

21-2-076

Димитър

Тройчев

Петков

9,79

редовно

Добив, транспорт и съхраняване на нефт и газ

Вх. №

Име

Презиме

Фамилия

Състезателен бал

Форма на обучение

21-2-042

Николай

Валериев

Савов

8,03

задочно

21-2-058

Петко

Иванов

Филаленко

8,08

задочно

21-2-061

Милчо

Валентинов

Христов

6,82

задочно

21-2-070

Венцислав

Атанасов

Цветанов

9,18

задочно

Икономическа геология

Вх. №

Име

Презиме

Фамилия

Състезателен бал

Форма на обучение

21-2-040

Маргарита

Илиева

Аронова

8,92

задочно

21-2-047

Милена

Веселинова

Глухкина

8,52

задочно

21-2-072

Хайри

Хасанов

Ковачев

9,26

задочно

21-2-079

Валентин

Асенов

Кайряков

7,72

редовно

21-2-083

Басрие

Басри

Махмуд

9,58

задочно

Приложна минералогия

Вх. №

Име

Презиме

Фамилия

Състезателен бал

Форма на обучение

21-2-082

Мартин

Владимиров

Димитров

9,41

задочно

Управление на газовата инфраструктура

Вх. №

Име

Презиме

Фамилия

Състезателен бал

Форма на обучение

21-2-048

Борислав

Валериев

Бориславов

9,85

задочно

21-2-049

Цветомир

Руменов

Стоименов

9,74

задочно

21-2-050

Стоян

Панчов

Панчовски

10,96

задочно

21-2-054

Теодор

Северинов

Груйкин

10,86

задочно

21-2-089

Веселин

Христов

Митков

10,57

задочно

5.11. Биотехнологии

Биотехнология

Вх. №

Име

Презиме

Фамилия

Състезателен бал

Форма на обучение

21-2-074

Мадлена

Григорова

Стоилова

8,33

редовно

 

5.13. Общо инженерство

Компютърни технологии в инженерната дейност

Вх. №

Име

Презиме

Фамилия

Състезателен бал

Форма на обучение

21-2-005

Преслав

Сергеев

Арнаудов

9,05

редовно

21-2-006

Леопаула

Красимирова

Петрова

8,57

редовно

21-2-007

Константин

Красимиров

Младенов

11,63

редовно

21-2-008

Димитър

Григоров

Григоров

7,82

редовно

21-2-009

Беатрис

Ананиева

Димитрова

9,65

редовно

21-2-011

Стоян

Дойчинов

Димитров

8,71

редовно

21-2-012

Тодор

Недялков

Недялков

8,46

редовно

21-2-013

Иван

Мартинов

Иванов

9,07

редовно

21-2-015

Мила

Стоянова

Каралеева

8,45

редовно

21-2-022

Кристина

Димитрова

Живкова

9,26

редовно

21-2-055

Людмил

Милчев

Начев

8,21

редовно

21-2-073

Николай

Янчев

Недев

8,2

редовно

21-2-084

Николай

Красимиров

Николов

8,2

редовно

21-2-085

Майя

Николаева

Чолакова

7,13

редовно

21-2-096

Петър

Иванов

Иванов

8,01

редовно

Индустриален мениджмънт

Вх. №

Име

Презиме

Фамилия

Състезателен бал

Форма на обучение

21-2-002

Валентин

Вахдиев

Дурев

7,34

редовно

21-2-003

Никола

Димитров

Стратиев

11,45

редовно

21-2-036

Лилия

Георгиева

Йотова

11,55

редовно

Инженерна безопасност

Вх. №

Име

Презиме

Фамилия

Състезателен бал

Форма на обучение

21-2-001

Цвятко

Георгиев

Панчев

9,22

задочно

21-2-028

Александър

Иванов

Иванов

8,83

задочно