ПРИЕМ

Резултати от класиране по конкурс за обмен по Еразъм проект 2023-1-BG01-KA131-HED-000112996

Резултати от класиране по конкурс за обмен по Еразъм+

ПРОЕКТ 2023-1-BG01-KA131-HED-000112996

Преподаватели с цел преподаване:

гл. ас. д-р Александър Симеонов Чаначев – 7 т.

доц. д-р Благовеста Дианова Владкова – 5 т.

гл. ас. д-р Надежда Дамянова Костадинова – 5 т.

ас. д-р Надежда Красимирова Стойчева – 4 т.

доц. д-р Петър Кръстев Шишков – 4 т.

Резерви:

  1. проф. д-р Павел Евстатиев Павлов – 3 т.
  2. доц. д-р Теодора Василева Христова – 3 т.

 Преподаватели/служители с цел обучение:

ст. преп. Велислава Димитрова Паничкова – 3 т.

ст. преп. Моника Стоянова Христова – 5