ПРИЕМ

Процедури ОНС Доктор 2020 г.

Процедури – ОНС Доктор 2020 г.

Кандидат: маг. инж. Ани Стефанова
Кандидат: маг. инж. Станислав Николаев Джамяров
Кандидат: маг. инж. Димитрина Делийска
Кандидат: маг. инж. Атанас Иванов Кисьов
Кандидат: маг. инж. Осман Абдулмохсен Ал-Ксерайеф
Кандидат: маг. инж. Камелия Янкова Маринова
Кандидат: маг. инж. Мартин Христов Тошев
Кандидат: маг. инж. Ради Петков Тенев
Кандидат: маг. инж. Георги Людмилов Лютов