ПРИЕМ

Обявено е ПЪРВО КЛАСИРАНЕ!

Уважаеми кандидат-студенти, обявено е ПЪРВО КЛАСИРАНЕ.

Резултите можете да проверите тук: https://mgu.inventum.tech/rezultati/

Срок за записване: 07.07-15.07.2022г. вкл.

Записването е всеки работен ден от 08:00 часа до 17:00 часа без прекъсване.

В събота и неделя (09-10.07.2022 г.) работното време е от 10:00 часа до 15:00 часа.

Информация за записване:

Важно за  новоприети студенти

Не пропускайте обявения краен срок!!!

Необходими документи за записване

  1. Оригинал и копие на диплома за средно образование;
  2. Платена семестриална такса

Редовна форма на обучение:  370лв.

Задочна форма на обучение:  370лв.

Таксата се заплаща на място в касата на университета, сграда Ректорат,  етаж 2, стая 62

или по банков път.

  1. Комплект документи за записване от книжарницата на МГУ

Цена на документите за записване:   9 лв.

Други документи за записване, които могат да се представят допълнително

  1. 4. 4 снимки (паспортен формат);
  2. 5. Медицинско удостоверение от личния лекар (оригинал и копие) и удостове­рение  от психиатрично диспансерно заведение по местоживеене (оригинал и копие);

 

ВНИМАНИЕ!

Записването става в съответните факултети

За специалностите: Геология и проучване на минерални и енергийни ресурси; Геология и  геоинформатика; Хидрогеология и инженерна геология; Приложна геофизика; Сондиране, добив и транспорт на нефт и газ; Екология и опазване на околната среда и Биотехнология

            Записване: блок 2, сграда на  Геологопроучвателен факултет, Деканат, етаж 2

Тел. 02 8060207; 02 8060230; 0879807894

За специалностите: Разработване на полезни изкопаеми; Обогатяване и рециклиране на суровини; Маркшайдерство и геодезия; Подземно строителство и Управление на ресурси и производствени системи

            Записване: блок 1, сграда на Миннотехонологичен факултет, Деканат, етаж 2

Тел.  02 8060206; 02 8060236; 0879807884

За специалностите: Механизация на минното производство; Комплексна механизация и компютърно проектиране в машиностроенето; Електроенергетика и електрообзавеждане; Автоматика, информационна и управляваща техника; Компютърни технологии в инженерната дейност и Газова, горивна и пречиствателна техника и технологии

Записване: блок 1 сграда на Минноелектромеханичен факултет Деканат, етаж 2

Тел. 02 8060222; 02 8060510; 0879807892

Настаняване в общежитие и необходими документи:

Тел.0879807921 

Банкова сметка на МГУ

IBAN: BG88BNBG96613100162401

Банка: БНБ – BIC: BNBGBGSD

Титуляр: МГУ „Св. Иван Рилски”

Във вносната бележка за “задължено лице” се изписват ИМЕТО – собствено, бащино и фамилно и ЕГН на СТУДЕНТА.

За “основание на плащане” се изписва СЕМЕСТРИАЛНА ТАКСА.

Честито на всички приети студенти!